Niels Steensens Gymnasium søger…

NIELS STEENSENS GYMNASIUM SØGER AFDELINGSINSPEKTØR

Niels Steensens Gymnasium søger en afdelingsinspektør til grundskolen pr. 1. august 2018.

Niels Steensens Gymnasium er en katolsk privatskole med ca. 700 elever fra 6. klasse til 3g. Skolen er en del af et netværk af jesuiterskoler med mere end 2. mio. elever over hele verden, og skolens undervisning og øvrige aktiviteter er præget af det ignatianske dannelsessyn. Et dannelsessyn opkaldt efter Ignatius af Loyola (1491-1556), grundlæggeren af den katolske jesuiterorden som lagde fundamentet for en moderne pædagogik, der vægter refleksion og bygger bro mellem videnskab og religion.

Skolen har en stærk international profil med kontakter og udveksling med skoler i mange lande (Kina, Indien, Frankrig, Tyskland og USA). Niels Steensens Gymnasium indgår desuden i tæt dialog og samarbejde med 11 britiske jesuiterskoler, hvilket bl.a. betyder udveksling, fælles ledermøder og efteruddannelse af skolernes personale.

VI TILBYDER EN SKOLE MED

 • en høj faglighed i forhold til både stærke og mindre stærke elever
 • fagligt veluddannede lærere engagerede og motiverede med baggrund i skolens værdigrundlag
 • en åben atmosfære præget af lærere med internationalt udsyn og mange elever med bred international og etnisk varieret baggrund
 • et syn på dannelse, hvor elever præges til personligt ansvar og medmenneskelighed
 • et velfungerende samarbejde mellem elever, forældre, lærere og ledelse baseret på dialog og gensidig respekt

 VI SØGER EN AFDELINGSINSPEKTØR DER

 • Kan identificere sig med skolens værdigrundlag
 • Har ledelsesmæssig erfaring og lyst til at påtage sig varierende ledelsesmæssige opgaver i forhold til både pædagogiske og administrative medarbejdere
 • Har erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde og glæder sig til at arbejde med skolens pædagogiske udvikling
 • Har stærke administrative evner og gerne erfaring fra arbejde med time- og fagfordeling, eksamensplanlægning og vikardækning
 • Kan være ansvarlig for en velfungerende kontakt til elever og forældre i grundskoleafdelingen
 • Ser en spændende udfordring i at rekruttere elever både til en privat grundskole og et privat gymnasium med et fælles værdigrundlag
 • Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • Har gode samarbejdsevner

Afdelingsinspektøren refererer til rektor og er rektors stedfortræder i forhold til grundskolen

Undervisning: et til to hold alt efter de konkrete omstændigheder det pågældende skoleår.

Ansøgningen stiles til bestyrelsen for Niels Steensens Gymnasium og sendes til rektor Lise Baadsgaard Jepsen, jp@nsg.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Lise Baadsgaard Jepsen, 39 16 23 51.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 20. april 2018

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Læs mere om skolen på www.nsg.dk

Der er for øjeblikket ingen øvrige ledige stillinger på Niels Steensens Gymnasium. Du er dog altid velkommen til, at fremsende en uopfordret ansøgning til skolen via e-mail nsg@nsg.dk eller som almindeligt brev til:

Niels Steensens Gymnasium
Sankt Kjelds Gade 3
DK-2100 København Ø.