Målopfyldelse og udmøntning af resultatlønskontrakt for rektor ved Niels Steensens Gymnasium, januar 2015 – 31. december 2015

Resultatmål:

1. Indsatsområder inden for basisrammen (7/12 dele)

1.1 Synliggørelse af skolens værdigrundlag (1/12)

Der skal senest december 2015 være udarbejdet en vision for en profil af en elev, der forlader NSG, med tilhørende strategi og handleplaner. Profilen skal synliggøres gennem præsentationer i eksterne medier (Katolsk Orientering, fagblade, dagblade).

Målopfyldelse: 1/24

1.2 Studieparathed (2/12)

Gymnasieelevernes eksamensgennemsnit skal være højere ved studentereksamen juni 2015, end det har været i henholdsvis 2013 og 2014.

Effekten måles ved, at karaktergennemsnittet er mindst 5 % højere ved studentereksamen 2015 end i 2014.

 Målopfyldelse: 2/12

1.3 Rekruttering (4/12)

Rekrutteringen til både grundskole og gymnasium skal være større end i 2014.

Fuld opfyldelse måles ved, at der ved tælledatoen i september 2015 er 10 % flere elever end ved tælledatoen i september 2014. Ved mindre opfyldelse beregnes resultatet pro rata.

Der måles separat for henholdsvis

Gymnasium (2/12)

Grundskole og G10 (2/12)

 Målopfyldelse: 3/12

2. Indsatsområder inden for ekstrarammen (5/12 dele)

 2.1 Indsats mod elevfrafald (1/12)

Indsatsområdets effekt måles ved at elevfrafaldet (udmeldelser fra elevens side) er under 6 % målt ved elev optællingerne 1. maj 2015 sammenlignet med 5. september 2014.

Der måles separat for

Gymnasium (1/12)

Grundskolen og G10 (1/12)

Målopfyldelse: 1/12

 

2.2 Arbejdstid – lærerne anvender en større del af den samlede arbejdstid sammen med eleverne (2/12)

Indsatsområdets effekt måles ved, at elev-lærer ratioen er steget i årsregnskabet 2015 i forhold til 2012, og ved at det kan dokumenteres, at undervisningen indgår med en større procentmæssig andel i lærernes årsværk (forår 2015 sammenlignet med forår 2012)

Der måles separat for

Gymnasium (1/12)

Grundskole samt G10 (1/12)

Målopfyldelse: 1/12

 

2.3 Arbejde med skolens ledelsesstruktur (2/12)

Sammen med bestyrelsen fastlægges skolens samlede ledelsesstruktur og denne implementeres i løbet af 2015.

Målopfyldelse: 1/12

Resultatløn – endelig udmøntning 85.000 kr. dvs. 71 %

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter