Alumne

Dimission 2021 med 50-års-jubilarer

Alumne

 

Alumner årgang 1971

Dimissionen af studenter fra NSG 2021 fandt sted lørdag den 26. juni og blev indledt med en kort gudstjeneste i skolens smukke kirke, som blev forestået af pater Martin Chase SJ, der selv har undervist i gymnasiet.

Siden var der optræden, taler og uddeling af eksamensbeviser i skolens gymnastiksal ved rektor Peter Franklin og vicerektor Sofie Paludan. Andreas Oldenburg, 3.b, holdt årets elevtale og blev mødt med stort bifald.  Der var også legater til to studenter, der særligt havde udmærket sig: Liv Nonginthirath, 3.a, fik legatet for årgangens højeste snit, mens Oliver Holsting, 3.c, fik ”Dorns Legat”, der gives til en elev, der på en særlig måde har gjort en forskel for andre.

Studenterårgang 1971: Peter Winge
Michael Baadsgaard Jensen
Thomas Lill Madsen

Ude i skolegården ventede festligt pyntede vogne på at køre studenterne rundt til hele forældrekredsen, inklusive et smut forbi Kongens Nytorv for at danse rundt om statuen Christian V til hest, som traditionen byder. Men først skulle der tages billeder af klasserne enkeltvis og af årgangen samlet, hvor huerne kom højt, højt i vejret.

En lille gruppe 50-års jubilarer og en enkelt 60-års jubilar var også med til at festliggøre dagen. ”Nej, hvor sejt,” udbrød en af dine nyslåede studenter ved synet af de modne herrer og damer. Og, ja, NSG er virkelig skolen for hele livet. Der ligger mange jubilæer og mange glade gensyn ude i fremtiden, skulle vi hilse og sige. Kom snart og hils på os igen.