Alumne

Generalforsamlingen kigger både frem og tilbage

Alumne

Der var masser af gode historier om skolegang, lærere og klassekammerater i luften, da medlemmerne af NSG’s Alumneforening mødtes på lærerværelset den 9. maj til årets generalforsamling. Vi gennemgik alumneforeningens aktiviteter og uddelinger samt hørte NSG’s rektor fortælle om skolens liv og virke. Så var der oplæg fra NSG-alumne Suzanne Moll,  og resten af tiden handlede om at tage tråden op fra sidst – og det kan let gå mange år tilbage.

Det med uddelingerne er vigtigt, for det drejer sig om den økonomiske støtte, som foreningen giver i årets løb til de elever, som har behov for lidt hjælp. Det er typisk i forbindelse med studie- og udvekslingsturene, som fylder meget i grundskolen og gymnasiet, men som også stiller krav til økonomien.

På den måde kan man sige, at NSG’s Alumneforening både ser frem og tilbage. Tilbage, når man mødes med gamle kammerater og lærere, og fremad, når det gælder om at bakke op om de nuværende elever. For det årlige kontingent på kr. 300 går ubeskåret til at hjælpe dem, der har hjælp behov. Alene derfor er det en god ide at melde sig ind.

For nogle af alumnerne handler det også om at give lidt tilbage af det, de selv føler, de har fået med fra NSG. Det var i al fald et tema, der blev taget op af årets oplægsholder, international medierådgiver Suzanne Moll (student 1979). Ud fra en lang karriere som chefredaktør, nyhedschef, journalist, konsulent og coach talte hun varmt om det værdifællesskab på skolen, som havde fulgt hende lige siden. ”Man lærte bare at tage åbenheden for givet, fordi den omfattede hele skolen som en familie,” understregede hun. Suzanne sendte også en venlig tanke til sin fransklærer, pater Piet Reijnders SJ – ”for når man som jeg har arbejdet i flere år i Nordafrika, så er det bare godt at kunne fransk. Og Reijnders gav os et fantastisk fundament at bygge på.”

Af Andreas Rude

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.