Alumne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alumne

Poul Jaszczak

Poul Jaszczak

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Niels Steensens Gymnasiums Alumneforening. Det foregår torsdag d. 17. maj 2018, kl. 17-20, på Lærerværelset

Program:

17.00: Velkomst ved rektor Lise Baadsgaard Jepsen og formand for Alumneforeningens bestyrelse Andreas Rude; introduktion af årets gæstetaler

17.10-17.30: Medlem af Etisk Råd, læge, dr. med Poul Jaszczak (årgang 1964) taler om sit arbejde i Etisk Råd og om sin tid på NSG

17.30-19:00: Almindeligt samvær; omvisning på skolen; øl, vand og sandwich

19.00-20.00: Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen jfr. vedtægternes § 6:

 1. Valg af dirigent og referent: bestyrelsen foreslår Svend Bang som dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning v. formand Andreas Rude
 3. Orientering om NSG’ s virksomhed v. rektor Lise Baadsgaard Jepsen
 4. Indkomne forslag, jfr. § 5
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. kasserer Gina Marchwinski
 6. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 7. Valg til bestyrelsen, jfr. § 7. Der skal vælges to medlemmer og en-to suppleanter.
  Paul Jørgensen ønsker at genopstille.
 8. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår Pia Clausen.
 9. Eventuelt

Fra en tidligere generalforsamling

 

Fra en tidligere generalforsamling

 

Fra en tidligere generalforsamling