Alumne

Tilbageblik på NSG i 1960’erne

Alumne

054 (003)

Studentermiddag 1967 på Restaurant Bellahøj med elever fra NSG og deres forældre. Fra venstre til højre sidder Jakob Frandsen, Inge Kluge og Peer Kølendorf.

Af Peer Kølendorf, matematisk-fysisk student 1967

For 50 år siden var gymnasiet slet ikke som i dag. Syv procent af en årgang kom i gymnasiet, så selv om man havde ligget i toppen af sin klasse før gymnasiet, blev konkurrencen alligevel stor, når der i 1.g kom meget dygtige elever ind fra andre skoler.  På Niels Steensens Gymnasium havde hovedparten af årgang 1967 ikke gået på skolen før gymnasiet.

Gymnasiet sørgede for, at vi fik lært vore danske klassikere. Dengang var det virkelig en dyd at undgå stavefejl i stilene, som vel at mærke ikke blev skrevet på computer, men i hånden eller på gammeldags skrivemaskiner – uden stavekontrol!

I det hele taget var der i højere grad end nu tale om, at vi skulle opnå en paratviden. For vi kunne jo ikke slå op på Google eller Wikipedia. Blot med tanke på de sidste 20 års udvikling, føler man sig meget gammel, når man tænker på skolegangen for 50 år siden!

Når vi – eller dengang rettere – vore forældre havde valgt NSG, var det for katolikkernes vedkommende selvfølgelig, fordi det var en katolsk skole. Men privatskoler havde også dengang renommé for at være toppen af skolesystemet. Og især de katolske præster, som vi havde som undervisere, havde viet hele deres liv til opgaven. De havde ofte flere master-grader, men fortalte eller pralede aldrig med deres mange uddannelser.

Den yngste af vore lærere, Walter Dalland, kom ofte i sin soldateruniform for at undervise os i historie. Han var meget politisk engageret og har nok præget mange af os i en midtersøgende politisk retning. Vi var for længst blevet studenter, da han siden hen blev skolens rektor.

NSG er i dag så velrenommeret, at vi gamle 67’ere stadig er stolte over at være dimitteret fra skolen.