Studiecenteret

Funktionerne i studiecenteret og på bilbioteket på Niels Steensens Gymnasium varetages af:

Navn Position Email
Michala Dahl Mensing

Bibliotekar

mdm@nsg.dk