Alumne, Nyheder

Sæt kryds ved den 2. november

Alumne, Nyheder

Traditionen tro holder NSG fest for NSG-studenter fredag den 2. november så sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær sikker på at møde gamle kendinge. Det er også den 2. november, at Alumneforeningen afholder den særlige Seniormiddag på Lærerværelset for NSG-studenter, der er fyldt 30 år. Den har du heller ikke lyst til at gå glip af! Nærmere oplysninger om begge arrangementer følger snarest.  

Alumne

Generalforsamling i Alumneforening

Alumne

Generalforsamlingen i NSG’s Alumneforening fandt sted torsdag den 17. maj, og i år var det dr.med., tidligere overlæge og medlem af Etisk Råd, Poul Jaszczak (student 1964), der indledte med et veloplagt oplæg. Her koblede han sit mangesidige arbejdsliv til alt det, han havde med fra Niels Steensens Gymnasium. ”Det var den engelske kardinal Newman, der i sin tid sagde: ”Vi kan tro på, hvad vi vil. Men vi står til ansvar for, hvad vi vælger at tro på.” Det står for mig som noget af det vigtigste, jeg fik med fra Niels Steensens Gymnasium”, sagde Poul Jaszczak i sit … Read More

Alumne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alumne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Niels Steensens Gymnasiums Alumneforening. Det foregår torsdag d. 17. maj 2018, kl. 17-20, på Lærerværelset Program: 17.00: Velkomst ved rektor Lise Baadsgaard Jepsen og formand for Alumneforeningens bestyrelse Andreas Rude; introduktion af årets gæstetaler 17.10-17.30: Medlem af Etisk Råd, læge, dr. med Poul Jaszczak (årgang 1964) taler om sit arbejde i Etisk Råd og om sin tid på NSG 17.30-19:00: Almindeligt samvær; omvisning på skolen; øl, vand og sandwich 19.00-20.00: Ordinær generalforsamling På den ordinære generalforsamling er dagsordenen jfr. vedtægternes § 6: Valg af dirigent og referent: bestyrelsen foreslår Svend Bang som dirigent. Aflæggelse af … Read More

Alumne

Karrierelæring på NSG

Alumne

”Man skal vælge uddannelse med hjertet og sørge for at holde en fagligt rød tråd. Men man skal også altid være parat til at lære nyt, ligesom man skal have blik for nye muligheder, når de pludseligt er der.” ”Ingen kan forudse, hvordan arbejdsmarkedet vil udvikle sig, og hvilke jobs der vil være færre eller flere af om 10-15 år. Og det er kun de allerfærreste, der tror på, at man fra studentereksamen kan planlægge sig til en spændende og velbetalt karriere.” De gode råd kom fra Kim Hejnæs, der besøgte Niels Steensens Gymnasium den 30. januar for at tale … Read More