G10, Grundskolen, Gymnasiet, Nyheder

Emneugen er fuld af nytænkning

G10, Grundskolen, Gymnasiet, Nyheder

Det handlede om ”digital dannelse” i grundskolen, om ”FN’s verdensmål” i 1.g., og om Brexit, ølbrygning og en flot buket af naturvidenskabelige forsøg i 2.g. Emneugen på NSG i fjerde uge af januar summede som altid af liv og energi, mens børn og unge fra 6. klasse til gymnasiet flere dage i træk brainstormede om, hvordan man bedst præsentererede årets emner. Oplæg udefra, ekskursioner samt råd og vejledning fra lærerne lagde yderligere til, og resultatet blev en perlerække af kreative produkter, der kunne formidle de mange vigtige emner på kompetent og nuanceret vis.  Om fredagen skulle det hele stå sin … Read More

Grundskolen

9.d fik styr på spildevand

Grundskolen

Allerførst i det nye år fik 9.d fik styr på spildevand fra husholdninger, da de havde en dejlig lærerig til BIOFOS Renseanlæg Damhusåen, hvor klassen lærte om, hvordan spildevandet fra toiletter, afløb, køkkener, badeværelser bliver behandlet på rensningsanlægget, inden det ledes ud i åer eller i havet.  Vi har lært om renseprocessen i de moderne rensningsanlæg, som består af tre dele: den mekaniske, den biologiske og den kemiske del. Vi så også, hvordan nedbrydning af biologisk og organisk materiale kan bruges til at lave biogas og bæredygtig produktion af el eller varme. Men det vigtigst var næsten, at vi blev klogere … Read More

Grundskolen

Nordisk førsteplads til 8.d i IT-samarbejde

Grundskolen

I efteråret 2019 deltog 8. d i en stor nordisk konkurrence, hvor de sammen med klasser fra 48 andre skoler fordelt overe hele Norden, fandt løsninger på en virkelig problemstilling om bæredygtighed. Hver klasse fik en partnerklasse, og i slutningen af november var der et fælles nordisk seminar, hvor eleverne fik flere konkrete opgaver, som de skulle arbejde med under og efter webinaret. Konkurrencen var igangsat af Nordic CRAFT, der er et IT-samarbejde om innovativ problemløsning til at understøtte skolernes hverdagspraksis. CRAFT står for ”Creating Really Advanced Future Thinkers”. Gennem eTwinning-platformen skabte eleverne et netværk med de andre nordiske elever … Read More

Grundskolen, Gymnasiet, Nyheder

Meget mere spansk på NSG

Grundskolen, Gymnasiet, Nyheder

Sprogfagene har altid stået stærkt på Niels Steensens Gymnasium, og fra skoleåret 2020/21 får særligt spansk en skarpere profil. I grundskolen udbyder vi fra 1. august spansk som tredje fremmedsprog i 7.-9. klasse (der skal vælges mellem spansk eller kinesisk). Spansk er et verdenssprog, som op mod en halv milliard mennesker taler, og alene det gør det naturligt, at dette sprog får en plads på skemaet. Antallet af spansktalende borgere vokser i de fleste lande i verden, blandt andet i USA, hvor det er en stor fordel at kunne føje det til CV’et, at man skriver og taler flydende spansk. … Read More

G10, Grundskolen, Gymnasiet, Nyheder

NSG kom bag på busserne

G10, Grundskolen, Gymnasiet, Nyheder

Som privatgymnasium på Østerbro tilbyder Niels Steensens Gymnasium noget helt særligt, som meget få andre gymnasier kan tilbyde. Dem der er blevet studenter fra NSG fortæller da også gerne om det, der har været særligt ved at få en studentereksamen fra Niels Steensens. Som en af vores dimitterende studenter Buster sagde: ”Foran mig sidder der mennesker, der igen­nem de her tre år er blevet en så stor del af mig, at jeg ikke ønsker, at de skal tages fra mig igen. Vi er en samling, vi er et sammenhold, vi er som en familie. En familie som jeg håber, ikke … Read More