Nyt fra ledelsen – marts 2015

Informationsbreve

Personale Stillingen som afdelingsinspektør i grundskolen er blevet slået op til besættelse fra 1. august, og indtil da er Rune Ammitzbøll Langholm konstitueret som afdelingsinspektør. Undervisningsmiljøvurdering På skolens hjemmeside kan man nu læse elevernes meget positive vurdering af NSG. Undersøgelsen blev foretaget i Lectio i december, og efter Jul udarbejdede ledelsen og gymnasiets undervisningsmiljørepræsentanter en handlingsplan.

Nyt fra skolen, oktober 2015

Informationsbreve

Vi har i år oplevet en meget stor søgning til vores skole. Vi dette skoleår oprettet fire nye 6. Klasser, én ny 7. Klasse, en ny 8, klasse, to nye G10 klasser og tre nye 1g klasser. I alt er NSG vokset med to klasser en i grundskolen og en i gymnasiet, og den 10. August tog vi imod 245 nye glade elever.

Nyt fra skolen, juni 2015

Informationsbreve

En stor glæde er det, at vi i øjeblikket oplever meget stor søgning til vores skole. Næste år opretter vi fire nye 6. klasser, én ny 7. klasse, én ny 8, klasse, to nye G10 klasser og tre nye 1g klasser. Personale Rune Ammitzbøll Langholm, som har været ansat som lærer på skolen gennem 10 år, er blevet ansat som afdelingsinspektør i grundskolen. Den pædagogiske leder i gymnasiet, Elisabeth Kossmann, har valgt at gå på pension efter 23 år på NSG. Vi kommer til at savne hende. I stedet har vi ansat Fredda Galea som ny pædagogisk leder fra 1. … Read More