Grundskolen

9.d fik styr på spildevand

Grundskolen

Allerførst i det nye år fik 9.d fik styr på spildevand fra husholdninger, da de havde en dejlig lærerig til BIOFOS Renseanlæg Damhusåen, hvor klassen lærte om, hvordan spildevandet fra toiletter, afløb, køkkener, badeværelser bliver behandlet på rensningsanlægget, inden det ledes ud i åer eller i havet. 

Vi har lært om renseprocessen i de moderne rensningsanlæg, som består af tre dele: den mekaniske, den biologiske og den kemiske del. Vi så også, hvordan nedbrydning af biologisk og organisk materiale kan bruges til at lave biogas og bæredygtig produktion af el eller varme.

Men det vigtigst var næsten, at vi blev klogere på, hvordan vi kan gøre en stor forskel som borgere,  på den måde vi håndterer vores spildevand i hjemmet.

 

 

 

 

Af Amit Rubinstein, grundskolelærer