Grundskolen

En pause fra hverdagen

Grundskolen

Retræte er en tur, man tager på hvert år for at træde et skridt tilbage fra bekymringer og hverdagens problemer. Man køres i bus til Klitborg med sin klasse. Når man ankommer, går man 800 meter til lejren. Det er langt væk fra byen, og alt man kender. Du får tildelt værel-ser med de personer, du normalt ikke ville snakke med, så du får skabt en ny relation. Moduler er også en del af retræten. Her læres der hvert år om forskellige emner, som underviseren bestemmer. Det er meningen, man skal socialisere, hygge sig, lave aktiviteter som klasse sammen og eventuelt skabe nye venskaber.

Mobilen bliver taget, så man kan fokusere på fællesskabet. Der bliver gået ture langs vandet for at rense sindet og bevæge sig. Måltiderne er lavet, så alle kan spise det. Eleverne fra 8.a sagde, at det var fedt, man fik lov til at have lidt fritid mellem modulerne, men at de gerne ville have længere tid på retræten. De syntes, det var nederen at få taget deres mobiler til at starte med, men som retræten fortsatte, glemte man det langsomt. Eleverne havde en mobilfri retræte, med film, brownies, afspænding og hygge. Vi kan overordnet sikkert konkludere, at 8.a var glade for retræten og mulig-heden for at slappe af med sine venner.

Af Signe Laursen og Vera Brown fra 8.a