Grundskolen, Nyheder

Motionsdag i flot vejr

Grundskolen, Nyheder

Igen i år havde NSG valgt at arrangere skolernes motionsdag i Dyrehaven. På grund af corona-restriktioner var det ikke muligt at afholde et løb, som vi plejer, men vi valgte alligevel at fastholde traditionen om at komme en tur ud i den efterårsfarvede skov.

Arrangementet bestod af en seks km lang tur, som bragte klasserne fra Peter Lieps Hus til Eremitageslottet og Ulvedalene. Undervejs blev klasserne udfordret med et par opgaver, som krævede samarbejde og kreativ tænkning. Første opgave var at danne en sammenhængende slange, som var så lang som muligt, stående eller liggende. Anden opgave var at danne enten ordet Eremitagen eller Eremitageslottet, kun ved brug af eleverne selv, og med slottet som baggrund. Tredje opgave var at bygge en figur med eleverne, hvor så få ben som muligt skulle røre jorden.

Opgaverne blev udført med højt humør, og der kom rigtig mange kreative og flotte løsninger ud af dem. De lærere, som fulgte klasserne rundt på turen, skulle forevige resultaterne med fotos, og de bedste eller mest kreative løsninger blev præmieret.

Af Rolf Knudsen, viceafdelingsinspektør