Grundskolen

NSG til Ungdomsparlamentsdag

Grundskolen

Mandag d. 27. januar 2020 var en dag, som 179 elever fra 60 8. og 9. klasser havde glædet sig meget til. Det var nemlig Ungdomsparlamentsdagen, hvor Folketinget havde inviteret elever fra Danmark, Grønland og Færøerne ind på Christiansborg, hvor de fik lov til at være folketingsmedlemmer. Eleverne kunne give deres bud på nutidens kritiske udfordringer og komme med forslag til, hvordan de kunne løses.

Processen og forberedelserne til dagen på Christiansborg startede længe inden, hvor vi i løbet af 6 lektioner udarbejdede et lovforslag under et af de fem emner: Sundhed, Klima, Uddannelse, Straf eller Flygtninge. Det færdige forslag blev herefter indsendt, og nu var det blot at afvente, om det blev udvalgt.noget, som føltes som lang tid, kom der endelig en besked d. 4. december; midt i samfundsfagstimen. Beskeden var “Du skal med til Ungdomsparlament 2020!”

Vores gruppe på tre (Julian, Jacob og Saman) og vores samfundsfagslærer Lasse mødte op på dagen på Christiansborg. Vi var en del af en større gruppe: miljø- og klimaudvalg 3. Dagen startede med, at formanden for Folketinget Henrik Dam Kristensen bød alle velkommen. Derefter udarbejdede vi nogle spørgsmål i det udvalg, vores gruppe var en del af. Da spørgsmålene var klar, samledes vi alle igen i folketingssalen, hvor der blev stillet spørgsmål til de forskellige ministre blandt andet til statsministeren.

Sidste del af dagen handlede om, at alle udvalg udarbejdede et klart/konkret lovforslag. Herefter kom dagens højdepunkt. En efter en skulle alle 12 lovforslag fremlægges i Folketinget og herefter enten vedtages eller forkastes. Fortaleren fra de enkelte udvalg fremlagde forslaget, og derefter blev der stillet spørgsmål til fortaleren. Til sidst skulle hvert “folketingsmedlem” stemme: For, imod eller hverken for eller imod.

Dagen sluttede af med lidt hygge med mad og poetry slam. Alt i alt var det en fantastisk dag, som vil blive husket. Det var ikke en almindelig dag: det var nemlig Ungdomsparlamentsdagen.

Af Saman Arshad Hussain, 8.e