Gymnasiet, Nyheder

2.a stillede skarpt på romerske synsbedrag

Gymnasiet, Nyheder

Rom er fuld af arkitektur og kunst, der narrer sanserne og driller den sunde fornuft. Her er virtuelle kupler, falske søjlegange, kirkelofter, der ved første øjekast åbner sig direkte op i himlen, og flotte perspektiver, der viser sig at være malede.

Alle de berømte synsbedrag er overbevisende udført af fremragende arkitekter og malere, så opgaven for 2. a på deres studietur til Rom i oktober var at kigge kunstnerne i kortene og overveje, hvordan de rent teknisk udførte deres bedrag. Hvordan får man noget todimensionelt til at virke tredimensionelt? Hvordan får man en kort søjlegang til at virke længere?  Hvordan bygger man en kuppel, der virker fjerlet?

Men man kan også spørge, hvorfor man i sin tid lavede alle de synsbedrag, og hvad det fortæller om renæssancen og barokken? Var det bare for at vise sin tekniske kunnen, eller handlede det om at udvide forestillingsevnen og skabe noget så moderne som virtuelle rum? Også her var der gode spørgsmål for eleverne at stille – ikke mindst i forhold til vor egen tid. For turen endte i Rom filmby, Cinecittà, hvor Forum, Assisi og Templet i Jerusalem er gengivet i plastic og papmaché. Underholdning, oplysning og bedrag flyder let sammen.

Heldigvis var det ikke alle sanser, der blev bedraget. Der var også rig lejlighed til at spise god mad, mærke pulsen i en af verdens mest spændende storbyer og føle suset fra mængden på Peterspladsen, når paven giver audiens.

Af Andreas Rude