Gymnasiet, Nyheder

Adventure Race med 1.g’erne

Gymnasiet, Nyheder

Traditionen tro starter idrætsundervisningen i 1.g-klasserne med temaet ”Bevægelse og samarbejde”, hvor teambuilding, kreativ opgaveløsning, navigation og udholdenhed er i centrum. Et af undervisningens formål har været at ryste eleverne sammen på tværs af klasserne og skabe et stærkt sammenhold gennem fysisk aktivitet og samarbejde i sjove og kammeratlige omgivelser. Det kreative undervisningsforløb har ligeledes sigtet imod at give alle elever muligheden for at starte deres gymnasietid med bevægelsesglæde i idrætstimerne samtidig med, at eleverne oplever, hvor stor diversitet der er i idrætsfaget. 

Undervisningsforløbet blev afsluttet med et adventure race for samtlige 1.g-elever i hjertet af København. Eleverne blev i tre timer udfordret på kreativ problemløsning og samarbejde både ved at skulle slippe ud af et ”escape room” i Escape Copenhagen og ved at løse en række kreative samarbejdsopgaver ude i parkernes og på pladserne i København. Heriblandt lave tørsvømning, menneskepyramider, klimavenlige gerninger, jubelscener og meget mere.

Hele dagen var der god stemning blandt eleverne og alle holdene lagde en stor indsats for at vinde, men ét hold klarede sig særligt godt, ved både at være særligt gode til i fællesskab at løse gåderne i escape room og ved at samarbejde om at nå ud til og løse en masse opgaver i løbets anden fase. Vinderne af adventure race 2019 blev hold 5 bestående af Elias 1a, Esther 1c, Ida 1c, Janus 1b, Lars 1b, Max 1a og Theresa 1c. Stort tillykke til dem.

Tak til alle elever for en fantastisk dag

 

 

 

 

//Idrætslærerne Alexander, Kåre og Maise