Gymnasiet, Nyheder

Adventurerace i 1.g

Gymnasiet, Nyheder

Idrætsundervisningen i 1.g-klasserne har startet med at handle om ”City Adventure”. Forløbet har haft stort fokus på teambuilding, kreativ opgaveløsning, navigation og udholdenhed. Et af undervisningens formål har været at ryste eleverne sammen på tværs af klasserne og skabe et stærkt sammenhold gennem fysisk aktivitet og samarbejde i sjove og kammeratlige omgivelser. Det kreative undervisningsforløb har ligeledes sigtet imod at give alle elever muligheden for at starte deres gymnasietid med bevægelsesglæde i idrætstimerne samtidig med, at eleverne oplever, hvor stor diversitet der er i idrætsfaget. 

Forløbet kulminerede med et stort city adventurerace for alle eleverne i 1.g. Her blev eleverne i hold stillet over for store fysiske og mentale udfordringer. Adventureracet bestod af to dele: Et besøg i Escape Copenhagen og et ca. 10 km langt orienteringsløb i Københavns gader og parker med 10 kreative poster.

Eleverne konkurrerede på 10 hold om at være 1.g’s bedste adventurerace-hold. Til trods for at alle hold lagde en stor indsats i adventureracet, var der ét hold, der skilte sig særligt ud. Dette hold udviste fantastisk udholdenhed, kreativ opgaveløsning og et godt navigationsoverblik. Vinderne af adventureracet blev derfor hold 9 bestående af Danial 1.a, Lea 1.a, August 1.b, Thora 1.b og Regitze 1.c. Tillykke til dem!!

Tak til alle elever for en fantastisk dag.

Idrætslærerne Alexander, Kåre, Maise og Mathilde