Gymnasiet, Nyheder

Biologiekskursion for 2. og 3g.

Gymnasiet, Nyheder

Mandag den 26/8 og tirsdag den 27/8 var biologi A-holdene på de årlige feltekskursioner. I år i bragende solskin og temperaturer som måske lige var i overkanten, når man står midt på en eng uden skygge eller tramper rundt i vaders. Begge hold tog dog udfordringerne op med højt humør og fik fine brugbare data med hjem.

2.a var i Fedtmosen og Smørmosen i Bagsværd for at sammenligne en mark og eng i forhold til både biomasse, fødekæder og biodiversitet som en del af deres forløb om fødevareforsyning og bæredygtighed. Desværre var marken lige blevet høstet dagen før, men heldigvis havde læreren været ude at tage en prøve inden, så biomassen kunne fastslås. Resten af undersøgelserne klarede holdet til UG. Selv da landmandens traktor blev lidt for nærgående, arbejdede de entusiastisk og effektivt og fik reddet prøverne. Hjemme på skolen blev prøverne undersøgt for at fastslå, hvor væksten havde været størst, og hvor der var flest arter.

Som en del af deres forløb om forurening var 3.ab ved Mølleåen og Stampedammen for at undersøge søen og åens næringsbelastning og forureningsgrad. Eleverne arbejdede energisk og effektivt selv i den fugtige tropevarme, og alle var ude i vandet i vaders. Søen blev undersøgt for plantevækst og åen for smådyr, som fungerer som indikatorarter. Resultaterne skal nu analyseres for at fastslå, hvordan det står til med vandkvaliteten i Mølleådalen i år.

Af Mattias Nielsen, gymnasielærer