Gymnasiet, Nyheder

Dimission 2021

Gymnasiet, Nyheder

De sidste dage i juni på Niels Steensens Gymnasium var som sædvanlig fuld af sved på panden, lettelsens suk og stor glæde over, at alle kom i mål. Den 21. og 22. juni havde 3.g’erne deres sidste mundtlige eksaminer, og kraftanstrengelsen blev fulgt op med middag for studenter og forældre onsdag aften.

Lørdag den 26. juni begyndte dimissionen i skolens kirke, og herefter var der optræden, taler og uddeling af eksamensbeviser i gymnastiksalen. Det sidste stod NSG’s nye rektor Peter Franklin for bistået af vicerektor Sofie Paludan.

Andreas Oldenburg, 3.b, holdt årets elevtale og blev mødt med stort bifald.  Der var også legater til to studenter, der særligt havde udmærket sig: Liv Nonginthirath, 3.a, fik legatet for årgangens højeste snit, mens Oliver Holsting, 3.c, fik ”Dorns Legat”, der gives til en elev, der på en særlig måde har gjort en forskel for andre.

Ude i skolegården ventede festligt pyntede vogne på at køre studenterne rundt til hele forældrekredsen. Men først skulle der tages billeder af klasserne enkeltvis og af årgangen samlet.