Gymnasiet, Nyheder

NSG elever med på InterMat

Gymnasiet, Nyheder

InterMat – er et samarbejde mellem gymnasier på Sjælland og DTU/Matematicum

Fire elever fra 2.a har i foråret arbejdet med matricer og funktioner af to variable og deltager her i projektdagen på DTU sammen med elever fra en række andre gymnasier.

InterMat er et frivilligt tilbud der forløber over et år, fra nytår i 2g til november i 3g. Hver skole har sin måde at organisere sin version af InterMat på, men man enes om en fælles emneramme, således at alle elever kan nogenlunde det samme, når de mødes til en stor projektdag på DTU med foredrag, eksperimenter og gruppeøvelser. En god ekstragevinst er, at nogle af eleverne bliver klædt fagligt på til SRP–emner, de ellers ikke ville have kunnet arbejde med. DTU Compute har således nyudviklet en række SRP-øvelser som ligger i forlængelse af InterMat-stoffet.

Af Birgitte Pedersen