Gymnasiet, Nyheder

Ny bog fra NSG-lektor: “Kina har altid fascineret mig”

Gymnasiet, Nyheder

Ras er lektor i samfundsfag og Kina-specialist

Min store interesse for Kina startede med et studieophold i USA, hvor jeg læste Kina-studier på University of Washington. Siden fulgte en række rejser til det store asiatiske land og forskellige jobs som analytiker på Nordisk Institut for Asienstudier, konsulent for Nordisk Ministerråd, underviser på Fudan University i Shanghai, Kina-skribent på Ræson og Kina-programkoordinator på NSG.

Nu er min bog ”Kina under forandring” netop udkommet på Forlaget Columbus.

Bogen sætter fokus på de store samfundsmæssige forandringer, som Kina har gennemgået over de seneste 40 år, og de nye udfordringer, som står centralt i de kommende generationer.

Den forsøger at give danske gymnasieelever og studerende et bedre indblik i kinesiske samfundsforhold, end det er tilfældet i dag. Derfor retter bogen sig primært mod undervisningen i samfundsfag på A- og B-niveau på de gymnasiale uddannelser. Den kan dog læses af alle, der gerne vil vide mere om denne nye supermagt.

Det er mit håb, at bogen kan bidrage til en øget indsigt i denne yderst spændende og betydningsfulde nation i verden og – måske – inspirere til at udforske det store land nærmere.

Af Ras Tind Solvig Jansen, lektor i samfundsfag på NSG