Regler for brug af computer og printer ved eksamen og interne prøver

Brug af computer til eksamen er elevens valg. NSG har ikke forpligtelse til at stille computere og/eller printere til rådighed ved eksamener og interne prøver. Eleverne må derfor selv sørge for disse, hvis de ønsker at bruge computer og printer. Ved brug af computer og printer er man selv ansvarlig for at disse virker. Skolen stiller IT – support til rådighed, men kan problemet ikke afhjælpes, må eleven fortsætte med at skrive i hånden. Der vil ikke blive givet ekstra tid i den forbindelse.
 
Elever skal selv medbringe følgende i forbindelse med brugen af computer og printer: Computer, printer, nødvendige kabler og software, forlængerledning på mindst 3 meter, USB nøgle til Backup under prøven.
 
Elever skal selv være i stand til at stille computer og printer op og slå adgang til Internettet fra.
 
Skolen kan ikke tilbyde opbevaring af printere fra dag til dag under prøverne.