Kompetencemål i gymnasieundervisningen på NSG

1. Kognitiv kompetence
2. Personlig/social kompetence

1) KOGNITIVE KOMPETENCEMÅL

(Fagspecifikke kompetencemål: se fagenes læreplaner)

Progression:

Blooms taxonomi for kognitive læringsmål, hvor refleksionsevnen* udvikles:

Viden ? forståelse ? anvendelse ? analyse? syntese ? vurdering

1.g (alle fag og AT): Fokus på koordinering af faglig viden og færdigheder. Fags metoder og genstandsområder anvendes i praksis (viden ? forståelse ? anvendelse)

2.g: (alle fag og AT) Færdigheder holdes ved lige og udvikles, men kombineres nu med en begyndende refleksion over fagenes metoder og genstandsområder anvendt i praksis (Viden ? forståelse ? anvendelse ? analyse ? syntese ? vurdering)

3. g: Færdigheder, fags metoder og genstandsområder opleves i en reflekterende praksis, der i AT kombineres med en refleksion over, hvad fag og metode er (videnskabsteori) (viden ? forståelse ? anvendelse ? analyse ? syntese ? vurdering)

*Refleksionskompetence
Evnen til at kunne reflektere over forskellige tilgange til stoffet og at kunne genkende hvilket taksonomisk niveau, der til enhver tid bliver arbejdet med.

Værdibaseret refleksion
Evnen til at forholde sig de etiske problemstillinger, som faget/fagene rejser
Evnen til at tage stilling til og vurdere synspunkter, livsopfattelser, religioner m.m.

2) PERSONLIGE/SOCIALE KOMPETENCEMÅL

  • Undervisningsparathed. Vilje til at lære.
  • Ansvarlighed i forhold til overholdelse af fælles regler og aftaler. Vilje til fællesskab
  • Empati. Evnen til at indleve sig i og forstå andres synspunkter, livsopfattelser, religioner m.m. Vilje til medmenneskelighed.