Skolen har haft det årlige tilsyn ved tilsynsførende Roar Bruun. Det er endnu engang blevet til en meget fin tilsynsrapport, hvor Roar Bruun bl.a. skriver:

Gennem mit tilsynsbesøg og mine samtaler med ledelsen og lærerne, oplever jeg en skole, hvor der er en meget stor bestræbelse på at leve op til det beskrevne værdigrundlag.
Det er min oplevelse, at der er en meget tryg og tillidsfuld stemning på skolen. Eleverne arbejder meget selvstændigt og i varierende grupper på tværs af køn og de inddrages hele tiden aktivt i undervisningssituationen med faglige og sociale bidrag. Elevernes indbyrdes faglige samspil i gruppearbejdet ligger på et højt niveau. Det er mit indtryk, at eleverne føler sig godt tilpas og at de hele tiden bliver medtænkt som aktive parter i forhold til lærerne og de voksne generelt. Det er mit indtryk, at skolen i høj grad lever op til forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati.
Om niveauet i fagene og elevernes standpunkt dansk, matematik, engelsk og historie skriver Roar Bruun:

Undervisningsniveauet er meget tilfredsstillende og elevernes standpunkt er middel til over middel

 

Læs hele tilsynserklæringen her: