Niels Steensens Gymnasium har endnu engang modtaget en meget positiv tilsynserklæring ved tilsynsførende Roar Bruun. Han skriver bl.a.:

Vedr. skolens pædagogiske grundlag:

Gennem mit tilsynsbesøg og mine samtaler med ledelsen og lærerne, oplevede jeg en skole, hvor der er en meget stor bestræbelse på at leve op til det beskrevne pædagogiske værdigrundlag

Vedr. forældresamarbejdet:

Det er mit indtryk, at også det løbende daglige skolehjem samarbejde er velfungerende og har en høj grad af kommunikation mellem skole og forældre og en høj grad af afklarethed i forhold til værdier og praksis. Forældrene har generelt et højt forventningsniveau til skolen, de er aktive og bakker op om skolen.

Vedr. vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie:

Undervisningsniveauet er meget tilfredsstillende og elevernes standpunkt er middel til over middel.

Vedr. vurdering af forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati:

Det er min oplevelse, at der er en meget tryg og tillidsfuld stemning på skolen. Eleverne arbejder meget selvstændigt og i varierende grupper på tværs af køn og de inddrages hele tiden aktivt i undervisningssituationen med faglige og sociale bidrag.

Elevernes indbyrdes faglige samspil i gruppearbejdet ligger på et højt niveau. Det er mit indtryk at eleverne føler sig godt tilpas og at de hele tiden bliver medtænkt som aktive parter i forhold til lærerne og de voksne generelt. Det er mit indtryk at skolen i høj grad lever op til forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati.

Vedr. vurdering af skolens samlede undervisning:

Det er min vurdering at skolens samlede undervisning meget klart står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Du kan læse tilsynserklæringen i sin helhed ved at klikke på dette link.