Niels Steensens Gymnasium har endnu engang modtaget en meget positiv tilsynserklæring ved tilsynsførende Roar Bruun. Han skriver bl.a. som svar på spørgsmålet: “Hvad lægger skolen særlig vægt på i undervisningen og elevernes hverdag?”:

Gennem mit tilsynsbesøg og mine samtaler med ledelsen og lærerne, oplevede jeg en skole, hvor der er en meget stor bestræbelse på at leve op til det beskrevne pædagogiske værdigrundlag.

Temadrøftelser med ledelsen med fokus på skolens egne indsatsområder:

Det er lykkedes skolen at blive den første certificerede røgfrie grundskole i København. Som en del af en løbende opfølgning har skolen planlagt en emneuge om sundhed og trivsel, hvor man bl.a. vil få besøg af konsulenter fra kommunen.

Skolen har også i længere tid arbejdet med formuleringen af en elevprofil, som er parallel til den, som findes for britiske jesuitterskoler. Profilen har form som et træ, der rummer en lang række centrale værdier og egenskaber, som man ønsker skal kendetegne elever, der kommer fra Niels Steensens Gymnasium. Det er begreber som reflekterende, empatiske, bevidste, samvittighedsfulde, nysgerrige, faglige, dygtige, velformulerede, ærlige, lyttende, rodfæstede, ansvarlige, respektfulde, optimistiske, håbefulde. Et samlende begreb for dem alle er – fællesskab.

Vedr. vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie:

Undervisningsniveauet er meget tilfredsstillende og elevernes standpunkt er middel til over middel.

Vedr. vurdering af forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati:

Det er min oplevelse, at der er en meget tryg og tillidsfuld stemning på skolen. Eleverne arbejder meget selvstændigt og i varierende grupper på tværs af køn og de inddrages hele tiden aktivt i undervisningssituationen med faglige og sociale bidrag.

Elevernes indbyrdes faglige samspil i gruppearbejdet ligger på et højt niveau. Det er mit indtryk at eleverne føler sig godt tilpas og at de hele tiden bliver medtænkt som aktive parter i forhold til lærerne og de voksne generelt. Det er mit indtryk at skolen i høj grad lever op til forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati.

Vedr. vurdering af skolens samlede undervisning:

Det er min vurdering at skolens samlede undervisning meget klart står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Du kan læse tilsynserklæringen i sin helhed ved at klikke på dette link.