“Der er mange klasser og elever i grundskolen (6.-10.klasse), men fælles for besøgene i klasserne har været, at
undervisningen er foregået i en god atmosfære med lydhørhed og ro. Undervisningen foregår på et højt fagligt
niveau, og der er en rar tone mellem børn og voksne.

Ved mine samtaler med eleverne noterer jeg mig, at der er stor tilfredshed med deres skift – fra hhv. folkeskolen
og andre private skoler – til NSG.”

Læs hele tilsynsrapporten for grundskolen 2022 her:

Tilsynsrapporten 2022