Undervisningsmiljøvurdering for Niels Steensens Gymnasiums gymnasium, december 2014

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet:

Kortlægningen af undervisningsmiljøet er sket via en spørgeskemaundersøgelse i Lectio i december 2014.

2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne for kortlægningen af undervisningsmiljøet:

Positive sider Det kan vi forbedre
(eventuelle undervisningsmiljøproblemer)
Rigtig mange har fået deres forventninger til skolen fuldt indfriet og vil anbefale skolen til andre.
Et stort flertal vurderer, at NSG er en skole, hvor eleverne oplever:

 

  • Et stærkt fællesskab mellem elever på tværs af klasser og årgange
  • En skole hvor eleverne tager hånd om hinanden
  • At den enkelte bliver set
  • En skole med en stærk international profil

 

Et stort flertal af elever vurderer deres egen indsats og motivation i forhold til undervisningen højt.

På NSG tager eleverne ansvar for egen læring, og bruger en del tid på lektier.

Et stort flertal af elever er meget tilfreds med undervisningen og lærernes faglige dygtighed, engagement og formidling af stoffet.

En del vurderer, at eleverne har indflydelse på undervisningen.

Et stort flertal vurderer, at lærerne engagerer sig i den enkelte elev. 

Et stort flertal vurderer, at skolen er et rart sted at være og føler sig trygge i deres klasse. Desuden vurderer de, at stemningen i klassen er præget af tolerance og respekt, og at de kan få hjælp og støtte fra deres klassekammerater.

Et stort flertal af elever er aldrig blevet mobbet.

Nogle få elever føler sig ikke godt tilpas i klassen.
Nogle elever har oplevet, at skolens trådløse net ikke fungerer optimalt.
Et stort flertal vurderer, at forslag fra eleverne tages seriøst af skolens ledelse, og at det fører til ændringer på skolen.
Generelt er eleverne tilfredse med skolens fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Et stort flertal er tilfreds med skolens kantine.

Nogle oplever at der er problemer med luften i lokalerne.

Nogle elever savner plads til gruppearbejde.

3. Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Opgave/tiltag  Ønsket mål  Start/slut  Ansvarlig
Nogle få elever føler sig ikke godt tilpas i klassen. Tiltag:

  • Der nedsættes et udvalg bestående af ledelse, elever og lærere, der udarbejder en mobbepolitik og kommer med konkrete forslag til at forhindre mobning på NSG
Alle føler sig godt tilpas i klassen. Januar 2015-juni 2015 Lise
Nogle elever har oplevet, at skolens trådløse netværk ikke fungerer optimalt. Tiltag:

  • Skolens it-teknikker løser dette snarest muligt
Ingen problemer med det trådløse net på NSG Februar 2015 Lise
Nogle oplever at der er problemer med luften i lokalerne. Tiltag:

  • Der indføres en udluftnings-pause på et par minutter ca. halvvejs, når der afvikles dobbeltmoduler.
  • Ledelsen kigger på placeringen af klasserne i lokaler, således at klasser med færre elever bliver placeret i de mindste lokaler.
Ingen oplever problemer med luften i lokalerne. Januar-februar 2015 Lise 
Nogle elever savner plads til gruppearbejde. Tiltag:

 

  • Der er nedsat et kantineudvalg, der ser på omdannelsen af kantinen til et flexibelt rum med gruppe arbejdspladser.
  • Der indrettes gruppe arbejdspladser på Jonasgangen.

 

Der er tilfredshed med mulighederne for gruppearbejdspladser på NSG Januar 2015 til oktober 2015 Lise

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Ledelsen og grundskolens undervisningsmiljørepræsentanter mødes ca. hvert halve år og følger op på handlingsplanen for undervisningsmiljøet.

December 2015 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i Lectio, hvor der spørges ind til ovennævnte undervisningsmiljøproblemer.