Undervisningsmiljøvurdering for Niels Steensens Gymnasiums gymnasium, december 2014

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet:

Kortlægningen af undervisningsmiljøet er sket via en spørgeskemaundersøgelse i Lectio i december 2014.

2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne for kortlægningen af undervisningsmiljøet:

Positive sider Det kan vi forbedre
(eventuelle undervisningsmiljøproblemer)
Et stort flertal af eleverne vurderer, at NSG er en skole, hvor eleverne oplever:

  • Et stærkt fællesskab mellem elever på tværs af klasser og årgange
  • En skole hvor eleverne tager hånd om hinanden
  • At den enkelte bliver set
  • En skole med en stærk international profil
Et stort flertal af elever vurderer deres egen indsats og motivation i forhold til undervisningen højt.
Mange elever benytter computeren i en stor del af undervisningen.

Meget få bruger computeren til irrelevante ting fx Facebook m.m. i timerne.

Meget få føler sig forstyrret af andres brug af computeren.

Et stort flertal af elever er meget tilfreds med undervisningen og lærernes faglige dygtighed, engagement og formidling af stoffet.

Et stort flertal vurderer, at eleverne har indflydelse på undervisningen.

Et stort flertal vurderer, at lærerne engagerer sig i den enkelte elev.

Et stort flertal oplever sammenhæng mellem fagene i deres uddannelse.

Et stort flertal vurderer, at skolen gjorde meget for, at de skulle føle sig godt tilpas, da de startede på uddannelsen.

Et stort flertal vurderer, at skolen tilbyder gode arrangementer som fx fester, fredagscafé, frivillig idræt, NSG-Show, frivillig musik og andre frivillige aktiviteter.

En del elever vurderer, at lærerne ikke er gode til at koordinere tidspunkter for de skriftlige afleveringer.
Et stort flertal vurderer, at skolen er et rart sted at være og føler sig trygge i deres klasse. Desuden vurderer de, at stemningen i klassen er præget af tolerance og respekt, og at de kan få hjælp og støtte fra deres klassekammerater. Nogle få elever føler sig ikke godt tilpas i klassen.
Nogle elever har oplevet, at skolens trådløse net ikke fungerer optimalt.
Et stort flertal vurderer, at forslag fra eleverne tages seriøst af skolens ledelse, og at det fører til ændringer på skolen.
Generelt er eleverne tilfredse med skolens fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Et stort flertal er tilfreds med skolens kantine.

Et stort flertal af elever er meget tilfredse med NSG og vil anbefale skolen til andre.

3. Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Opgave/tiltag  Ønsket mål  Start/slut  Ansvarlig
Nogle få elever føler sig ikke godt tilpas i klassen. Tiltag:

  • For elever, der optages i løbet af skoleåret tilknyttes der både en elev- mentor og en lærermentor
  • I efteråret 2014 blev der etableret en 1g lærermentor-ordning, således at alle 1g elever har en lærermentor. Denne ordning videreføres i de kommende 1g klasser.
Alle føler sig godt tilpas i klassen. Januar 2015-juni 2015 Lise
Nogle elever har oplevet, at skolens trådløse netværk ikke fungerer optimalt. Tiltag:

  • Skolens it-teknikker løser dette snarest muligt
Ingen problemer med det trådløse net på NSG Februar 2015 Lise
En del elever vurderer, at lærerne ikke er gode til at koordinere tidspunkter for de skriftlige afleveringer. Tiltag:

  • Lise tager det op med lærerne.
Der er tilfredshed med lærernes koordinering af de skriftlige opgaver. Januar 2015 til februar 2015 Lise

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Ledelsen og gymnasiets undervisningsmiljørepræsentanter mødes ca. hvert halve år og følger op på handlingsplanen for undervisningsmiljøet.

December 2015 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i Lectio, hvor der spørges ind til ovennævnte undervisningsmiljøproblemer.