Undervisningsmiljøvurdering for Niels Steensens Gymnasiums grundskole, april 2016

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet:

Kortlægningen af undervisningsmiljøet er sket via en spørgeskemaundersøgelse i Lectio i april 2016.

2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne for kortlægningen af undervisningsmiljøet:

Positive sider Det kan vi forbedre
(eventuelle undervisningsmiljøproblemer)
Rigtig mange har fået deres forventninger til skolen fuldt indfriet og vil anbefale skolen til andre
Et stort flertal vurderer, at NSG er en skole, hvor eleverne oplever:

  • Et stærkt fællesskab mellem elever på tværs af klasser og årgange
  • En skole hvor eleverne tager hånd om hinanden
  • At den enkelte bliver set
  • En skole med en stærk international profil
Et stort flertal af elever vurderer deres egen indsats og motivation i forhold til undervisningen højt.

På NSG tager eleverne ansvar for egen læring, og bruger en del tid på lektier. Et flertal af eleverne mener, at de bidrager til arbejdsroen i klassen.

Et stort flertal af elever er meget tilfreds med undervisningen og lærernes faglige dygtighed, engagement og formidling af stoffet. Desuden mener et flertal af eleverne, at de ofte får feedback på deres præstationer og arbejdsindsats af lærerne

En del vurderer, at eleverne har indflydelse på undervisningen.

Et stort flertal vurderer, at lærerne engagerer sig i den enkelte elev.

Et stort flertal vurderer, at skolen er et rart sted at være og føler sig trygge i deres klasse. Desuden vurderer de, at stemningen i klassen er præget af tolerance og respekt, og at de kan få hjælp og støtte fra deres klassekammerater.

Et stort flertal af elever er aldrig blevet mobbet.

Nogle få elever føler sig ikke godt tilpas i klassen.
Et stort flertal vurderer, at forslag fra eleverne tages seriøst af skolens ledelse, og at det fører til ændringer på skolen.
Generelt er eleverne tilfredse med skolens fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Et stort flertal er tilfreds med skolens kantine.

Nogle oplever at der er problemer med luften i lokalerne.

Nogle elever savner plads til gruppearbejde.

3. Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Opgave/tiltag  Ønsket mål  Start/slut  Ansvarlig
Nogle få elever føler sig ikke godt tilpas i klassen.

Tiltag:

  • Trivselsudvalget fortsætter
  • 6. og 7. klasse – Årgangsfest i efteråret
Alle føler sig godt tilpas i klassen.

Være en del af årgangen og få sociale relationer

August – juni 2016 Lise & Rune (udvalg)

Rune (fest)

Nogle oplever at der er problemer med luften i lokalerne.

Tiltag:

  • Udluftnings-pause på et par minutter ca. halvvejs, når der afvikles dobbeltmoduler fortsætter.
  • Ledelsen kigger på placeringen af klasserne i lokaler, således at klasser med færre elever bliver placeret i de mindste lokaler
Ingen oplever problemer med luften i lokalerne. August 2016 Lise & Rune

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Ledelsen og grundskolens undervisningsmiljørepræsentanter mødes ca. hvert halve år og følger op på handlingsplanen for undervisningsmiljøet.

April 2018 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i Lectio, hvor der spørges ind til ovennævnte undervisningsmiljøproblemer.