Undervisningsmiljøvurdering for Niels Steensens Gymnasiums gymnasium, december 2018

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet:

Kortlægningen af undervisningsmiljøet er sket via en spørgeskemaundersøgelse i Lectio i december 2018.

2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne for kortlægningen af undervisningsmiljøet:

Positive sider Det kan vi forbedre
(eventuelle undervisningsmiljøproblemer)
Et stort flertal af eleverne vurderer, at NSG er en skole, hvor eleverne oplever:

  • Et stærkt fællesskab mellem elever på tværs af klasser og årgange
  • En skole hvor eleverne tager hånd om hinanden
  • At den enkelte bliver set
  • En skole med en stærk international profil
 
Et stort flertal af elever vurderer deres egen indsats og motivation i forhold til undervisningen højt.  
Et stort flertal af elever benytter computeren i en stor del af undervisningen.

Meget få bruger computeren til irrelevante ting fx Facebook m.m. i timerne.

Meget få føler sig forstyrret af andres brug af computeren.

 
Et stort flertal af elever er meget tilfreds med undervisningen og lærernes faglige dygtighed, engagement og formidling af stoffet.

Et stort flertal vurderer, at lærerne ofte giver tilbagemeldinger på præstationer og arbejdsindsats.

Et stort flertal vurderer, at lærerne engagerer sig i den enkelte elev.

Et stort flertal oplever sammenhæng mellem fagene i deres uddannelse.

Et flertal vurderer, at eleverne har indflydelse på undervisningen.

Et stort flertal vurderer, at det er ro i undervisningen.

Et stort flertal vurderer, at skolen gjorde meget for, at de skulle føle sig godt tilpas, da de startede på uddannelsen.

En del elever vurderer, at lærerne ikke er gode til at koordinere tidspunkter for de skriftlige afleveringer.
Over 90 % vurderer at skolen er et rart sted at være og føler sig trygge i deres klasse.

Desuden vurderer de, at stemningen i klassen er præget af tolerance og respekt, og at de kan få hjælp og støtte fra deres klassekammerater.

Nogle få elever føler sig ikke godt tilpas i klassen.
En stor gruppe vurderer, at skolen tilbyder gode arrangementer som fx fester, fredagscafé, frivillig idræt, NSG-Show, frivillig musik og andre frivillige aktiviteter, men der er altid plads til forbedringer. Det er et område skolen er meget opmærksom på hele tiden på at forbedre. Der arbejdes løbende med dette bl.a. via ledelsens samarbejde med festudvalg og caféudvalg.
Stort set alle vurderer, at de aldrig er blevet mobbet på skolen.  
Et flertal vurderer, at forslag fra eleverne tages seriøst af skolens ledelse, og at det fører til ændringer på skolen.  
Et stort flertal er tilfredse med skolens fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Et stort flertal er tilfreds med skolens kantine.

 
Et stort flertal af elever er meget tilfredse med NSG og vil anbefale skolen til andre.  

3. Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Opgave/tiltag  Ønsket mål  Start/slut  Ansvarlig
En stor gruppe vurderer, at skolen tilbyder gode arrangementer som fx fester, fredagscafé, frivillig idræt, NSG-Show, frivillig musik og andre frivillige aktiviteter, men der er altid plads til forbedringer. Et stort flertal af elever vurderer at skolen tilbyder gode arrangementer som fx fester, fredagscafé, frivillig idræt, NSG-Show, frivillig musik og andre frivillige aktiviteter. Forår 2019-forår 2020
Det er et område skolen er meget opmærksom på hele tiden på at forbedre. Der arbejdes løbende med dette bl.a. via ledelsens samarbejde med festudvalg og caféudvalg.
Lise og Fredda
En del elever vurderer, at lærerne ikke er gode til at koordinere tidspunkter for de skriftlige afleveringer. Tiltag:

  • Lise og Fredda tager det op med lærerne.
Der er tilfredshed med lærernes koordinering af de skriftlige opgaver. Foråret 2019 Lise og Fredda
En del elever vurderer, at lærerne ikke er gode til at koordinere tidspunkter for de skriftlige afleveringer. Tiltag:

  • Lise tager det op med lærerne.
Der er tilfredshed med lærernes koordinering af de skriftlige opgaver. Januar 2015 til februar 2015 Lise

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Ledelsen mødes med elevråd forår og efterår 2019 for at høre, hvor tilfredse eleverne er med den udvikling, der har været på oven stående to områder.