Undervisningsmiljøvurdering for Niels Steensens Gymnasiums grundskole, april 2019

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet

Kortlægningen af undervisningsmiljøet er sket via en spørgeskemaundersøgelse i Lectio i december 2019.

2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne for kortlægningen af undervisningsmiljøet

Rigtig mange har fået deres forventninger til skolen fuldt indfriet og vil anbefale skolen til andre

Positive sider Det kan vi forbedre
(eventuelle undervisningsmiljøproblemer)
Et stort flertal vurderer, at NSG er en skole, hvor eleverne oplever:

 • Et stærkt fællesskab mellem elever på tværs af klasser og årgange
 • En skole hvor eleverne tager hånd om hinanden
 • At den enkelte bliver set
 • En skole med en stærk international profil
 
Et stort flertal af elever vurderer deres egen indsats og motivation i forhold til undervisningen højt.

På NSG tager eleverne ansvar for egen læring, og bruger en del tid på lektier. Et flertal af eleverne mener, at de bidrager til arbejdsroen i klassen.

 
Et stort flertal af elever er meget tilfreds med undervisningen og lærernes faglige dygtighed, engagement og formidling af stoffet. Desuden mener et flertal af eleverne, at de ofte får feedback på deres præstationer og arbejdsindsats af lærerne

En del vurderer, at eleverne har indflydelse på undervisningen.

Et stort flertal vurderer, at lærerne engagerer sig i den enkelte elev og de oplever at der er sammenhæng mellem fagene.

 
Et flertal vurderer, at skolen er et rart sted at være og føler sig trygge i deres klasse. En del vurderer, at stemningen i klassen er præget af tolerance og respekt, og at de kan få hjælp og støtte fra deres klassekammerater.

Et stort flertal af elever er aldrig blevet mobbet.

Nogle elever føler ikke sig ikke tilpas i deres klasse.
Et stort flertal vurderer, at forslag fra eleverne tages seriøst af skolens ledelse, og at det fører til ændringer på skolen.  
Generelt er eleverne tilfredse med skolens fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Et stort flertal er tilfreds med skolens kantine og fysiklokaler

Nogle elever oplever at der er problemer med luften i lokalerne.

Nogle elever savner plads til gruppearbejde.

Nogle elever oplever at blive blændet af solen.

Nogle elever føler sig lidt generet af støj.

Nogle elever føler sig generet af træk i lokalerne

3. Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Opgave/tiltag  Ønsket mål 
Nogle elever føler sig ikke godt tilpas i klassen.

Tiltag:

 • 6. og 7. klasse – Årgangsfest i efteråret og 8. klasses årgangsfest i foråret fortsætter
 • Fra skoleåret 2020 vil der være et introforløb med fællesskabende aktiviteter i løbet af den første måned af skoleåret for de nye klasser.
Alle føler sig godt tilpas i klassen.

Være en del af årgangen og få sociale relationer

Nogle oplever at der er problemer med luften i lokalerne og nogle oplever at være generet af træk

Tiltag:

 • Udluftnings-pause på et par minutter ca. halvvejs, når der afvikles dobbeltmoduler fortsætter. Der luftes ud i frikvartererne.
 • Der undersøges mulighed for ventilation i klasseværelserne på Jonasgangen.
 • Ledelsen kigger på placeringen af klasserne i lokaler, så at klasser med færre elever bliver placeret i de mindste lokaler
Ingen oplever problemer med luften i lokalerne.
Nogle elever savner plads til gruppearbejde

Tiltag;

 • Lærerne opfordres til at bruge kantinen og studiecenteret mere
Ingen oplever problemer med plads til gruppearbejde
Nogle elever oplever problemer med at blive blændet af solen

Tiltag:

 • Der tjekkes op på, at der er gardiner i lokalerne

 

Ingen oplever problemer med at blive blændet af solen.
Nogle elever føler sig generet af støj

Tiltag

 • Der opfordres til at man bruger kantinen og studiecenteret til gruppearbejde, så gangene ikke bruges til det.
 • Der holdes fokus på at nedsætte støjniveau i klasserne i frikvartererne, bl.a. med udeordning for 6.-7. klasserne.
Ingen oplever problemer med støj.

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Ledelsen og grundskolens undervisningsmiljørepræsentanter mødes og følger op på handlingsplanen for undervisningsmiljøet i efteråret 2020.

I marts-april 2021 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i Lectio, hvor der spørges ind til ovennævnte undervisningsmiljøproblemer.