Niels Steensens Gymnasium

Referat af møde i Forældrerepræsentantskabet torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19:00-21:30 på Lærerværelset

Tilstede:
Marianne Eilsø Munksgaard (formand), Lise Baadsgaard Jepsen, Rune Ammitzbøll Langholm, Ole Schou Hansen (formand for Pædagogisk Råd Gy), Mads Lenskjær (formand for Pædagogisk Råd Gs), Elisabeth Kossmann, Mads Petersen (1.a, Elevrådsformand Gy + G10) og Noa Nørgaard (9.c, Elevrådsformand Gs)

Forældrerepræsentanter: Sidsel Damskjær (6.a), Jannie Vindahl (8.a), Jesper Køj Slemming (6.b), Bea V. Gustafson (6.c), Kari Andersen (7.a), Anders Permin (7.b), Morten Erichsen (7.b), Morten Skånstrøm (7.c), Esben Fuglsang (7.d), Kitte Vibe Møller (7.e), Camilla Rosengaard (7.f), Martin Kronika Fliess (8.b), Mette Roldsted Nielsen (8.d), Anja Cetti Andersen (8.d), Katja Riise (8.e), Margit Wissing Petersen (G10b), Charlotte Wiese (1.a)

Dagsorden
1. Velkomst v/Formand for forældrebestyrelsen Marianne Eilsø Munksgaard
Marianne Eilsø Munksgaard bød velkommen og præsenterede forældrebestyrelsens andre medlemmer: Camilla Rosengaard (næstformand), Esben Fuglsang og Sidsel Damskjær (suppleant).

2. Godkendelse af referat fra forældrerepræsentantskabsmøde den 29/10 2014
Referatet blev godkendt per mail og findes på hjemmesiden under referater.

3. Valg af dirigent og referent
Marianne Eilsø Munksgaard blev valgt som dirigent og Elisabeth Kossmann som referent.

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

5. Formandens beretning v/ Marianne Eilsø Munksgaard
Forældrebestyrelsen har holdt 3-4 møder, hvor der har været stor elevdeltagelse. Forældrebestyrelsen arbejder på at styrke samarbejdet mellem forældre-elev-skole og derved optimere fælleskabet på skolen. I den sammenhæng er digital dannelse er et vigtigt punkt.
Man er altid velkommen til at kontakte Marianne Eilsø Munksgaard på mail: marianneeilsoe@hotmail.com

6. Orientering om skolens daglige liv samt økonomi v/ Rektor Lise Baadsgaard Jepsen
Nyt fra ledelsen er blevet sendt ud, og Rektor orienterede mundtligt om følgende:
Rune Ammitzbøll Langholm tiltræder som afdelingsinspektør pr. 1. august. I mellemtiden er han konstitueret i stillingen.
Skolen har fået en meget flot tilsynsrapport, som kan ses på hjemmesiden.
Regnskab 2014 er blevet godkendt. Der er et overskud på Kr. 370.000.
Skolen har en stor søgning: Der bliver to pæne 1.g klasser, fire nye 6. klasser, én ny 7. klasse, én ny 8. klasse samt to nye G10 klasser.
Sidst i april afholdt skolen en kæmpe årsfest, som var en stor succes. Dette arrangement er med til at binde klasser og årgange sammen.
Mandag d. 18. maj afholder skolen et Team Rynkeby ”Rigshospitalet” skoleløb, hvor eleverne i Grundskolen samt 1.g samler penge ind til Børnecancerfonden.
I disse dage har skolen genbesøg fra Reims, som en gruppe elever fra 8. klasse besøgte i efteråret. Vi har også besøg af 20 elever med 3 lærere fra St. Xavier’s Senior Secondary School, Jaipur, Rajasthan.
Skolen er en jesuiterskole, men de fleste af eleverne er hinduer.
Lars Lorensen er fratrådt som bestyrelsesformand for skolen, da han skal bistå jesuitterne i en omstrukturering af Niels Steensens Kollegium. Det nye medlem i bestyrelsen, som er udnævnt af jesuitterne, bliver Jakob Egeris Thorsen, PhD, Postdoc ved Teologisk Fakultet, Århus Universitet.

7. Orientering fra Pædagogisk Råd
Mads Lenskjær, formand for Pædagogisk Råd Grundskolen, fortalte om den nye Folkeskolereform, som gradvis skal igangsættes fra næste skoleår. Der bliver større fokus på pensummål og tværfaglighed samt større krav til årsplanerne. Elevernes digitale dannelse bliver også et fokuspunkt på NSG.
Ole Schou Hansen, formand for Pædagogisk Råd Gymnasiet, informerede om det tværfaglige forløb AT (Almen Studieforberedelse), der har 5 forløb i løbet af gymnasietiden. Lærerne planlægger en vandrejournal for den enkelte elev i forbindelse med AT, så eleven kan få bedre vejledning og målrette sit arbejde med faget AT. Lærerne i Gymnasiet har oprettet en Facebook-gruppe til udveksling af faglig inspiration.

8. Orientering fra elevrådene
Mads Petersen fra 1.a, Elevrådsformand Gy + G10, orienterede:
• Der er blevet afholdt en Tværpolitisk Fredagscafé arrangeret af to elever fra 1.g, Victor og August. To politikere fra henholdsvis SF og liberal Alliance fortalte og diskuterede med elevene om iværksætteri. Der var live musik og sandwich fra en tidligere Noma-kok.
• Fredag d. 7. maj afholdes en udvidet fredagscafé med Grillaften for de indiske elever og Gymnasiet + G10. Denne bliver der optræden med musik og dans ved de indiske gæster.
• Et elev-udvalg planlægger en skitur for Gy+G10 i vinterferien 2016. Det skal være en hyggelig tur til Italien uden druk.

Noa Nørgaard fra 9.c, Elevrådsformand Grundskolen, orienterede:
• Kantineudvalget har udviklet ideer til ændringer af Kantine-rummets funktioner. Udover Kantine skal rummet kunne bruges til gruppearbejde, samlinger og andre arrangementer. Der skal opsættes et SmartBoard, skillevægge, nye borde og stole, nogle sofaer og ny pynt på væggene, så rummet bliver friskt og hipt.
• Det nye retrætested på Klitborg ved Rørvig i Odsherred er meget hyggeligt. Pejsestuen er et dejligt samlingssted indendørs, og udendørs nyder eleverne at gå den korte tur gennem plantagen ned til stranden og havet.
• Årsfesten havde været super med en helt fantastisk stemning, hvor man rigtigt fornemmede det gode forhold der er mellem Grundskolen og Gymnasiet.

9. Foredrag om forældresamarbejde
Jakob Brøndum Pedersen, Cand. Kom., fra Center for Digital Dannelse holdt et inspirerende foredrag om dette emne. Et gratis dialoghæfte om Sikker færd på nettet kan bestilles på Center for Digital Dannelse.
Slides fra aftenens foredrag vil blive vedhæftet mødereferatet.

10. Indkomne forslag:
Der var intet til dette punkt.

11. Eventuelt
Flere forældrerepræsentanter kom ind på forældreenighed om vigtige emner i de enkelte klasser:
Forældre i 6.b havde afholdt et møde om bl.a. påklædning og evt. alkohol ved hjemmebesøg. Forældrene i klassen er imod alkohol i de mindre klasser.
Forældre i 7.b har lavet en aftale om alkoholpolitik for deres børn.
I 7.d har forældrene opstillet en ”Socialkontrakt” med 7 punkter bl.a. om rygning, alkohol og mobning på Facebook.
Det blev vedtaget at ”Socialkontrakt” skal være et punkt på næste Forældrerepræsentant-skabsmøde.
Problemet ”Rygning foran porten” blev taget op: Rektor er klar over problemet, og et rygested på fortovet ved gymnastiksalen har allerede hjulpet. Elevrådet i Gymnasiet arbejder også på at mindske dette problem.
En deltager efterlyste et intranet til forældrene: Rektor orienterede, at forældre må bruge Lectio og mailinglister.

Lise Baadsgaard Jepsen
Rektor
Elisabeth Kossmann
Referent

D. 10. maj 2014