Viceskoleleder til grundskolen (6.-10.kl.) – ansøgningsfrist 7. juni 2022

 Pr. 1. august 2022 søger vi en ny viceskoleleder, der med begejstring har lyst til at tage aktivt del i den videre udvikling af vores dejlige skole. 

 NIELS STEENSEN – Grundskole og Gymnasium er beliggende i hjertet af Østerbro lige ved metroen/Fælledparken og rummer det eneste katolske gymnasium i Danmark.

Skolen er grundlagt af jesuiterordenen i 1950 og har historisk forankring, stolte traditioner og et stærkt værdigrundlag, der lever i hverdagen. Vi holder skole i en vidunderlig bygning fra 1918, der på en god dag minder om Hogwarts.

Pt. har vi ca. 750 skønne elever. 500 i grundskolen og 250 i gymnasiet. Dertil kommer knap 100 engagerede medarbejdere.

Vi ser os selv som en humanistisk dannelsesinstitution på katolsk-kristent grundlag med et spændende og udfordrende dannelsesperspektiv, hvor ånd, faglighed og medmenneskelighed er tæt forbundne.

Vi ønsker at fortsætte udviklingen af NSG som en moderne visdomsskole, hvor der utrætteligt arbejdes med at undersøge og forstå verden – og med til stadighed at kvalificere elevernes refleksioner over eget liv, hvad angår tro, holdninger og handlinger – og altid med ubetinget respekt for hver enkelt elevs baggrund og ståsted. Alle er velkomne!

Formålet er oplyste og dygtige mennesker med mod på livet – og med både lyst og evne til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden.  

Skolens ledelsesteam består af skoleleder og viceskoleleder i grundskolen, vicerektor og uddannelsesleder i gymnasiet, en administrativ leder tilknyttet begge afdelinger samt forstander/rektor.

Vi ønsker en viceskoleleder, der – i tæt samarbejde med vores skoleleder –

  • har erfaring og lyst til at arbejde med administrative opgaver – herunder skemalægning og fagfordeling
  • Har gode relationskompetencer og har lyst til at understøtte medarbejdernes arbejde og bidrage positivt til trivslen
  • Har erfaring indenfor skoleledelse og er pædagogisk og didaktisk velfunderet
  • Har stærke kommunikative evner både på skrift og i tale
  • Kan arbejde struktureret og målrettet

Der er pt tilknyttet ca. 6 undervisningslektioner til stillingen.

På NSG lægger vi vægt på at arbejde i et professionelt og anerkendende miljø, hvor alle er med til at tegne og udvikle skolens identitet. Trivsel og højt fagligt niveau betragtes på alle niveauer som hinandens forudsætninger.

Vi vægtet et tæt samarbejde i ledelsesteamet, hvor der dagligt sparres i forhold til konkrete opgaver – både de enkle og de mere komplekse. Og når det bliver udfordrende og svært, står du aldrig alene.

Ring gerne til sekretær Maria Østergaard på 44 12 64 49 og aftal tid til spørgsmål/evt. besøg med skoleleder Vibber Mathiesen.   

Ansøgningsfrist: tirsdag den 7. juni kl. 12.00.

Ansøgning med relevante eksamenspapirer sendes til skolens kontor llf@nsg.dk

Ansættelsessamtaler:

  • Torsdag den 9. juni fra kl.14.00 (første runde).
  • Mandag den 13. juni fra kl.15.00 (anden runde).