Niels Steensens Gymnasium søger…

Skoleleder søges!

Niels Steensens Gymnasiums grundskole (6.-10.kl.)

Pr. 1. august søger vi en ny skoleleder til vores grundskoleafdeling, der med begejstring har lyst til at tage aktivt del i den videre udvikling af Niels Steensens Gymnasium.

Vi ønsker os:

  • At du har en lederuddannelse.
  • At du har ledelseserfaring.
  • At du er optaget af at skabe det optimale læringsmiljø for udskolingselever.
  • At du har stor lyst – og gode evner – til at arbejde strategisk med skolens udvikling.
  • At du mestrer god personaleledelse med fokus på arbejdsglæde, involvering, udvikling og professionalisme.
  • At du – med fornøjelse og talent – også er klar til at løse en række administrative opgaver.

På NSG ønsker vi at fastholde og videreudvikle et omsorgsfuldt og ambitiøst læringsmiljø, og som skoleleder i grundskolen får du – i tæt samarbejde viceskolelederen – det fulde daglige ledelsesansvar i forhold til lærere, elever og forældre.

I det omfang det er muligt, prioriterer vi at ledelsen er tæt forbundet med skolehverdagen, og der er derfor knyttet ca. fire undervisningslektioner til stillingen.

Vi lægger vægt på at arbejde i et professionelt og anerkendende miljø, hvor alle er med til at tegne og udvikle skolens identitet. Trivsel og højt fagligt niveau betragtes på alle niveauer som hinandens forudsætninger.

Niels Steensens Gymnasium er grundlagt at jesuiterordenen i 1950 og er det eneste katolske gymnasium i Danmark. Pt har vi ca. 700 skønne elever fra 6.kl.-3.g og ca. 100 engagerede medarbejdere.

Vi ser os selv som en humanistisk dannelsesinstitution på katolsk-kristent
grundlag med et spændende og udfordrende dannelsesperspektiv hvor ånd, faglighed og medmenneskelighed er tæt forbundne.

Vi ønsker at fortsætte udviklingen af NSG som en visdomsskole, hvor der utrætteligt arbejdes med at undersøge og forstå verden – og med til stadighed at kvalificere elevernes refleksioner over eget liv, hvad angår tro, holdninger og handlinger – og altid med ubetinget respekt for hver enkelt elevs baggrund og ståsted. Alle er velkomne!

Formålet er oplyste og dygtige mennesker med mod på livet – og med lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden.

Besøg os på www.nsg.dk og ring gerne med yderligere spørgsmål til forstander Peter Franklin på 51 31 97 12.

Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC samt organisationsaftale for ledere og lærere i Danmarks lærerforening.

Ansøgning med eksamensbeviser og udtalelser stiles til skolens bestyrelse og sendes på mail til agm@nsg.dk.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. august.

Ansættelsessamtaler:

  • Torsdag den 26. august fra kl.16.30 (første runde).
  • Tirsdag den 31. august fra kl.14. (anden runde).

 

Uopfordrede ansøgninger:

Du er altid velkommen til, at fremsende en uopfordret ansøgning til skolen via e-mail nsg@nsg.dk eller som almindeligt brev til:

Niels Steensens Gymnasium
Sankt Kjelds Gade 3
DK-2100 København Ø.