Gymnasiet, Nyheder

3.g samfundsfag til Kinakonference

Gymnasiet, Nyheder

Tirsdag d. 5. november var 3.g samfundsfag til konference i Politikens Hus om de konsekvenser, det har for Danmark og Vesten, at Kina vokser sig stærkere økonomisk og politisk. Eksperter fra Danmark, Tjekkiet, Tyskland og USA debatterede Kinas stigende betydning i international økonomi. Konferencen foregik i to dele:

Første del havde fokus på demokratiet i Vesten. Det handlede om de negative konsekvenser, det kan have for demokratiet, at Kina får mere indflydelse i europæiske virksomheder, for eksempel i form af selvcensur. Paneldeltagerne talte også om den risiko for overvågning og misbrug af data, som opstår i takt med, at Kina øger ejerskabet og kontrollen med sociale medier, som anvendes i Europa og USA.

Anden del satte fokus på Kinas massive investeringer i europæisk og afrikansk infrastruktur, og på hvordan disse udfordrer Vestens kontrol med vitale transport- og kommunikationsveje. Eksperter fra det anerkendte MERICS Institute forklarede, hvordan Kinas nye Silkevejsprojekt øger landets greb om kritisk infrastruktur. Det blev dog også pointeret, at selv om Kina investerer mange penge i havne og jernbaner i udlandet, så har Kina rigeligt med problemer at se til hjemme, hvilket bør mindske vores bekymringer i Europa.

Der var masser af mulighed for spørgsmål fra salen undervejs, og en enkelt elev fra NSG vovede pelsen med et godt spørgsmål om, hvordan Europa skal håndtere Kinas øgede investeringer i Afrika.

På trods af de mange åbenlyse udfordringer konkluderede flere af eksperterne dog, at det stadig er både muligt og vigtigt for Vesten og Danmark at forsøge at samarbejde med Kina i de kommende år. Der er mest at vinde på at prioritere samarbejde over konflikt, når det kommer til de politiske og økonomiske relationer til det store land i øst. Det er vores håb, at eleverne fra NSG med denne konference fik et indblik i relevante internationale forhold og akademisk tænkning på næste niveau.

Af Ras Tin Nielsen og Rune Bender, gymnasielærere