Grundskolen, Gymnasiet, Nyheder

Meget mere spansk på NSG

Grundskolen, Gymnasiet, Nyheder

Sprogfagene har altid stået stærkt på Niels Steensens Gymnasium, og fra skoleåret 2020/21 får særligt spansk en skarpere profil. I grundskolen udbyder vi fra 1. august spansk som tredje fremmedsprog i 7.-9. klasse (der skal vælges mellem spansk eller kinesisk).

Spansk er et verdenssprog, som op mod en halv milliard mennesker taler, og alene det gør det naturligt, at dette sprog får en plads på skemaet. Antallet af spansktalende borgere vokser i de fleste lande i verden, blandt andet i USA, hvor det er en stor fordel at kunne føje det til CV’et, at man skriver og taler flydende spansk. Derudover har vi som katolsk skole en del elever med spansktalende baggrund. De og skolens øvrige elever vil nu få mulighed for at tale spansk i skoletiden, opleve spansk musik, film og andre dele af spansk kultur samtidig med, at de får styrket deres skriftlighed og øver det mundtlige via samtaler og læsning m.m.

Når vi gør mere ud af spansk i grundskolen, bliver eleverne også bedre rustet til at vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet. Vi har allerede spansk på begynderniveau, men hvis eleverne i forvejen kender lidt til grammatikken, har et rimeligt ordforråd og kan føre enkle samtaler, bliver undervisningen i gymnasiet sjovere, mere målrettet og på et meget højere niveau.

I gymnasiet dykker man ned i rigtig mange temaer, så vores elever får et godt kendskab til kultur og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika. Vi arbejder også med forskellige undervisningsmaterialer fra trykte tekster til billeder, TV og film. Endelig får eleverne lov til at prøve deres spanskkundskaber af i praksis på en studietur, der typisk går til Barcelona eller Granada.

Jeg glæder mig rigtig meget til, at NSG får en stærkere spansk profil, og til at opleve sproget blive brugt, både i klasselokalerne, på gangene, og sammen med andre fag – nu også i grundskolen. Som leder på en skole med globalt udsyn og respekt for andre kulturer og religioner, er det oplagt, at vi også omfavner den spansktalende verden.

Lise Baadsgaard Jepsen, rektor.