Gymnasiet, Nyheder

NV som grundforløb

Gymnasiet, Nyheder

Biologi, kemi, fysik og naturgeografi er de fag, man skal igennem i NV’s grundforløb. NV betyder naturvidenskab, og formålet med det er, at vi skal få en forståelse af de forskellige naturvidenskabelige fag i gymnasiet.

Kemi har vist os forsøg på flere forskellige planer og lært os, at det ikke bare er et sjovt skuespil med kitler og briller. Til at begynde med oplevede vi naturlige flotte flammefarver, og vi sluttede af med en hyggelig omgang målinger af saltindholdet i havvand. Selvom selve opstillingen så rigtig svær ud, fik vi alligevel navn på alle de forskellige dele. Det gjorde det fagligt korrekt og gav os en bedre forståelse for det naturfaglige lokales indretning. Det ser lidt bedre i ud kitler, når man har en ide om, hvad forsøgene går ud på!

Fysik var ingen undtagelse, hvad angik flotte farver. I to timer drønede vi alle rundt og kiggede på hydrogens spektrum, hvilket bestod af en kraftig rød farve samt flere blå nuancer. Man kan vist rolig sige, at naturfagene ikke mangler kulør! En af de ting, der hjalp os på vej til at forstå de naturvidenskabelige fags forskelle, var at lærerne havde snakket sammen om de emner, vi skulle igennem. Det gjorde nok, at de fortalte om lidt af det samme, men de gjorde det fra de forskellige fags synsvinkler. På den måde forstod vi forskellen på fagene, og vi har nu en meget bedre tilgang i forhold til at vælge vores endelige studieretninger.

Af Emilie Blomsterberg og Vera Kreisberg, 1.a