Nyheder

Velkommen til de polske jesuitter

Nyheder

20160905-prov-overdr-0195-Pano

Festmessen i Sankt Augustins Kirke blev fejret under medvirken af jesuitter fra Tyskland, Polen, England og USA foruden flere danske præster og den danske katolske biskop. Sankt Augustins Kirke er NSG’s skolekirke.

Gæster fra nær og fjern flokkedes til fest på Niels Steensens Gymnasium den 5. september, da skolen og de jesuitter, der er tilknyttet den, markerede et historisk vagtskifte med taksigelsesmesse, reception og frokost.

Efter at jesuitternes arbejde i Danmark med kirker, sogne og skoler – inklusive Niels Steensens Gymnasium – i 144 år har hørt under den tyske jesuiterprovins, var tiden nu kommet til at overlade ansvaret til jesuitter fra den polske provins.

Den historiske begivenhed var en oplagt anledning til at sige hjerteligt tak til den tyske jesuiterprovins for dens langvarige indsats. Den går helt tilbage til 1872, og luften var tyk af glade minder, taknemmelighed og anekdoter.

Men gæsterne kom også for at byde ledelsen for de polske jesuitter velkommen og udtrykke glæde over ordenens fortsatte engagement i Danmark.

I sin tale fortalte rektor Lise Baadsgaard Jepsen, hvor stor en betydning NSG og jesuitterne har haft for hendes familie gennem flere årtier.  Den historie og de værdier bliver nu ført videre med nye kræfter og nye ressourcer.

Rektor Lise Baadsgaard Jepsen under messen.

Rektor Lise Baadsgaard Jepsen under messen.

 

Flere katolske skoleledere og repræsentanter for forskellige ordenssamfund var til stede under messen, som også NSG’s lærere deltog i.

Flere katolske skoleledere og repræsentanter for forskellige ordenssamfund var til stede under messen, som også NSG’s lærere deltog i.

 

Provincialen for den tyske jesuiterprovins, p. Stefan Kiechle SJ, i samtale med den polske ambassadør Henryka Moscicka-Dendys.

Provincialen for den tyske jesuiterprovins, p. Stefan Kiechle SJ, i samtale med den polske ambassadør Henryka Moscicka-Dendys.

 

Receptionen fandt sted på Jonasgangen, der netop er blevet udsmykket med billeder fra NSG’s lange historie.

Receptionen fandt sted på Jonasgangen, der netop er blevet udsmykket med billeder fra NSG’s lange historie.

 

Det katolske bispedømmes skolekonsulent pastor Jesper Fich (tv.) i samtale med p. Adrian Porter SJ fra England og Jakob Egeris Thorsen (th.), der er formand for NSG’s bestyrelse.

Det katolske bispedømmes skolekonsulent pastor Jesper Fich (tv.) i samtale med p. Adrian Porter SJ fra England og Jakob Egeris Thorsen (th.), der er formand for NSG’s bestyrelse.

 

Efter receptionen var der frokost i kantinen.

Efter receptionen var der frokost i kantinen.

 

Den polske provincial, p. Tomasz Ortmann SJ, fortalte under frokosten, at han glædede sig til samarbejdet.

Den polske provincial, p. Tomasz Ortmann SJ, fortalte under frokosten, at han glædede sig til samarbejdet.

 

Den danske katolske biskop, Czeslaw Kozon, ønskede skolen og jesuitterne tillykke og god vind fremover.

Den danske katolske biskop, Czeslaw Kozon, ønskede skolen og jesuitterne tillykke og god vind fremover.