Gymnasiet, Nyheder

Undervisning på NSG under Coronakrisen

Gymnasiet, Nyheder

På Niels Steensens Gymnasium har undervisningen ændret karakter flere gange de sidste uger. Virtuel undervisning har siden nedlukningen været i brug i stedet for den traditionelle undervisningsform.


Selv om virtuelundervisningen naturligvis ikke er det samme, som eleverne er vant til, er der stor ros fra eleverne. Det engagement der præger den traditionelle undervisning, har skolens lærere virkeligt formået at overføre til den virtuelle undervisning – og selv om den fysiske nærhed, hvor eleverne befinder sig ansigt til ansigt med deres lærere, savnes, er eleverne godt klar over, at det i denne tid er nødvendigt at følge et andet regelsæt. Det er ikke nemt, men elever og lærere finder ud af det.

For nylig har sundhedsstyrelsen ændret anbefalingen vedrørende undervisning af elever i 3. g. De elever må nu møde op på skolen, så længe retningslinjerne om to meters afstand, rengøring og god håndhygiejne m.m. overholdes. Vi har været rundt blandt disse elever, og kun mødt smilende ansigter. I klasselokalerne er der større afstand og stemningen er naturligvis præget af koncentration, men også lettelse over igen at kunne se sine klassekammerater.

Som gymnasium har NSG i flere år levet op til løftet om max. 25 elever i gymnasieklasserne, og dermed sidder eleverne – også under normale forhold – mere spredt i lokalerne. Når det så handler om de nye anvisninger, så kan vi sagtens overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om 2 meters afstand mellem eleverne, hvis undervisningen f.eks. foregår udendørs eller opdelt i flere klasseværelser.

I nogle valgfag kan det godt lade sig gøre at samle hele hold, og derfor blev der i går også gennemført idrætsundervisning for et 3.g valghold. Det foregik lige ovre på den anden side af vejen i Fælledparken, under en blå og skyfri himmel.

Som skole priser vi os lykkelige over at have nogle fantastiske elever og lærere, der med passion og engagement kaster sig ud i en skiftende undervisningssituation. Det har altid været at af vores mål at hjælpe vores elever til den bedst tænkelige studentereksamen, og det har Coronakrisen ikke ændret på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere billeder på skolens side på Facebook