Bestyrelsesmøde i NSG Alumneforening 4. februar 2019 klokken 16-17

Til stede: Gina, Buster, Beate og Andreas. Fraværende: Paul.

Dagsorden:

  1. Buster Pilegaard vælges til referent
  2. Dagsordenen er godkendt
  3. Godkendelsen af referat fra generalforsamlingen d. 17. maj 2018. Referatet er godkendt af bestyrelsen.
  4. Siden sidst: orientering ved formanden

Gammel elevfest og seniormiddag 10. november 2018: En tidligere elev, Daniel Basse, var ude og give numre for de fremmødte. Artisten blev godt modtaget og det var et vellykket indslag. Stort fremmøde fra årgang ’94. Omkring 50 deltog.

Både program og struktur var god. Dette inkluderede også en kort introduktion af alle fremmødte med navn og årgang.

Evt. blive bedre til at brede budskabet. Det annonceres på hjemmeside og sendes ud til medlemmer.

  1. Generalforsamlingen

Forslag til dato: torsdag d. 9. maj

Datoen er vedtaget af bestyrelsen. Tidsrummet er omkring 17-20.

Forslag til taler: Suzanne Moll (student 1979).

Bestyrelsen er enig i, at forslaget til taleren er god ide. Hun er efterfølgende blevet kontaktet af Andreas og har sagt ja.

  1. Orientering om støtte til elever fra foreningen i 2018

I 2017: Der blev givet 3.000 kroner til 1 elev.

I 2018: Der er blevet udgivet 32.000 kroner til 11 elever.

  1. Status på medlemsrekruttering og kontingentbetaling

Vi skal blive bedre til inddrage penge fra medlemmer. Evt. opsætte eget mobilepay nummer, som medlemmer kan anvende.

Nuværende pengebeholdning er på 18.700 kroner.

Til inddrivelse af penge forslås at sende flere mails ud og evt. gøre mere ud af den nuværende facebookgruppe (den har pt. Næsten 400 medlemmer). F.eks. et månedens billede eller lign. Måske opfordrer medlemmer til at poste egne historier.

  1. Evt.

I 2020 fylder skolen 70 år. I den anledning publicerer skolen en bog med bidrag fra studenter, inklusive Buster, der vil repræsentere 10’erne.

Mødet sluttede 16.50