Om NSG

Tilsynserklæring 2014-2015

Om NSG

Niels Steensens Gymnasium har endnu engang modtaget en meget positiv tilsynserklæring ved tilsynsførende Roar Bruun. Du kan læse tilsynserklæringen i sin helhed ved at klikke på nedenstående link. Roar Bruun skriver bl.a.:

Det er min oplevelse, at der er en meget tryg og tillidsfuld stemning på skolen. Eleverne arbejder meget selvstændigt og i varierende grupper på tværs af køn og de inddrages hele tiden aktivt i undervisningssituationen med faglige og sociale bidrag. Elevernes indbyrdes faglige samspil i gruppearbejdet ligger på et højt niveau. Det er mit indtryk, at eleverne føler sig godt tilpas og at de hele tiden bliver medtænkt som aktive parter i forhold til lærerne og de voksne generelt. Det er mit indtryk, at skolen i høj grad lever op til forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati.

Vedr. vurdering af forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati

Gennem mit tilsynsbesøg og mine samtaler med ledelsen og lærerne, oplever jeg en skole, hvor der er en meget stor bestræbelse på at leve op til det beskrevne værdigrundlag.

Vedr. skolens pædagogiske værdigrundlag

Undervisningsniveauet er meget tilfredsstillende og elevernes standpunkt er middel til over middel

Om niveauet i fagene og elevernes standpunkt dansk, matematik, engelsk og historie

Det er mit indtryk, at også det løbende daglige skolehjem samarbejde er velfungerende og har en høj grad af kommunikation mellem skole og forældre og en høj grad af afklarethed i forhold til værdier og praksis. Forældrene har generelt et højt forventningsniveau til skolen, de er aktive og bakker op om skolen.

Om forældresamarbejdet