Alle adresseændringer – også midlertidige – skal straks meddeles skriftligt til skolens kontor.