Indmeldelse

Nye elever skal – når de har fået besked om optagelse – indbetale et indmeldelses-administrationsgebyr på 2000 kr. Gebyret refunderes ikke .

Depositum for bøger

Der opkræves yderligere et depositum på 2.000 kr. Depositum refunderes når eleven forlader NSG og har afleveret alle udleverede bøger i studiecentret og der ikke er nogen restance på skolepenge. Udmeldes eleven mindre end én måned før skolestart refunderes depositum IKKE.

Optagelse

For at kunne blive skrevet op til optagelse på NSG gælder følgende:

 • Er eleven under 18 år sker tilmelding til ventelisten via forældrenes NemID.
 • Hvis du, som forældre,  ikke har NemID, bedes du venligst kontakte skolen.
 • Er eleven over 18 år, bedes du venligst kontakte skolen via e-mail til nsg@nsg.dk

Optagelse i gymnasiet

Indmeldelse Gymnasie i 1.g

 • HELT GRUNDLÆGGENDE: Hvis du er elev fra offentlige eller private skoler i Danmark SKAL du søger om optagelse via hjemmesiden: www.optagelse.dk i perioden 1. januar til og med 1. juni
 • Vil du gerne sikre dig en plads på NSG så skriv dig op her – du kan skrive dig op hele året.
  • Ønsker du at blive skrevet op til 1.g skal du vælge 11. klasse på ventelisten
 • Du garanteret en plads på NSG, såfremt du har valgt NSG som 1.prioritet og er blevet erklæret parat uddannelsesparathedsvurderingen.
 • Er du blevet indstillet til en revurdering af din grundskole og har valgt NSG som 1. prioritet, vil du helt automatisk blive indkaldt til en optagelsesprøve medio juni.

Indmeldelse i 2. eller 3. g ifm. overflytning fra andet gymnasium eller udlandet

 • Søger du om optagelse i 2. eller 3. g, kan du skrive dig op her
  • Ønsker du at blive skrevet op til 2.g skal ud vælge 12. klasse på ventelisten
 • Elever, der flytter til fra udlandet, skal tage kontakt til sekretariat  på Niels Steensens Gymnasium for at få de nødvendige informationer om optagelse på skolen. Det er hele tiden muligt at søge om optagelse i gymnasiet.

Optagelse i hovedskolen og i den gymnasieforberedende 10. klasse G10

Indmeldelse i grundskolens 6., 7., 8., eller 10. klasser

 • Ønsker du optagelse i 6., 7., 8., eller 10. klasse eller indmeldelse af nye elever i begyndelsen af eller i løbet af skoleåret, så skriv dig op her.

Skolepenge

De årlige skolepenge indbetales over 12 måneder. Det betyder, at der også skal betales skolepenge for elever i juli måned, når de har afsluttet deres skolegang i juni måned. De månedlige skolepenge udgør 1.850,- kroner.

Fra 1.8.2014 udgør skolepengene for 1. til 3.g månedligt 1.400,-. kroner.  Skolepengene betales forud, således at første rate (august) forfalder  til betaling senest d. 1. august og så fremdeles for de følgende rater.

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Ved udmeldelse i løbet af skoleåret betales skolepenge for den måned hvor eleven meldes ud og den følgende måned.

Der kan søges om nedsættelse af skolepenge og om søskenderabat. Ansøgningsskemaer hertil kan afhentes på/rekvireres fra skolens kontor i løbet af maj måned og skal afleveres senest i midten af juni måned, hvis nedsættelsen skal have virkning fra skoleårets start. Der skal søges forud for hvert skoleår.