Niels Steensens Gymnasium: Information vedrørende betalinger af skolepenge for skoleåret 2021-2022.

 • Grundskole og G10: Skolepengene er 1.775 kr. pr. måned i 12 måneder.
 • Gymnasiet: Skolepengene for elever i 1.g til 3.g  er kr. 1.350,- pr måned i 12 måneder.

Nye elever skal – når de har fået besked om optagelse – indbetale et indmeldelses-administrationsgebyr på 1.300 kr. Gebyret refunderes ikke.

Der blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr. pr. måned, hvis der ikke betales via PBS.

Ved udmeldelse i løbet af skoleåret betales skolepenge for den måned hvor eleven meldes ud og den følgende måned.

Der er mulighed for tilskud, hvis den samlede husstandsindkomst er under 275.000 kr. årligt. Man kan kun søge for et skoleår ad gangen, og ansøgningen skal afleveres på kontoret inden d. 5. september. Ring og hør nærmere hos vores sekretær Anette Gynther Munkholm.

Søskendemoderation

Skolen yder søskendemoderation efter følgende kriterier:

 • 2 børn på NSG 130 kr. pr. barn
 • 3 eller flere børn på NSG 250 kr. pr. barn 

Ud over skolepengene skal der regnes med følgende udgifter:

Obligatoriske rejser

Beløbene til disse rejser trækkes over skolepengene i rater, der meldes ud, når rejsen planlægges. Det er altid muligt at aftale en individuel afdragsordning. 

Der er som hovedregel ikke tegnet afbestillingsforsikring fra skolens side for rejser, da en sådan fordyrer prisen betydeligt. Hvis en elev bliver nødsaget til at aflyse sin deltagelse på grund af sygdom eller lignende, forfalder beløbet alligevel til betaling. I forbindelse med en rejse kan man selv undersøge muligheden for at tegne en personlig afbestillingsforsikring.

Lejrskoler i Grundskolen: 
 • Lejrskole i 9. klasse (går til et Europæisk land). Beløbsrammen er 4.500 kr.
 • G10 rejse (til en storby i Europa). Beløbsrammen er 4.500 kr.

Studierejser i Gymnasiet:

 • Beløbsrammen for studierejse i gymnasiet (2.g) er 4.500 kr.
 • Beløbsrammen for studierejse i gymnasiet (3.g) er 4.500 kr.
 • Rejsemål og aktiviteter planlægges således, at de faglige mål er i højsædet. 
 • Det er derfor lærerne, der bestemmer rejsemålene.

Endagsaktiviteter 

 • Der kan forekomme endagsture i løbet af skoletiden, hvor der skal betales for transport såvel som indgang til aktiviteten. 

Retræter 

 • Retræterne foregår på Klitborg i Odsherred.
 • Pris for retræter: 700 kr. (to døgn)
 • Prisen er inklusive transport og forplejning.

Introture 

 • Introturen for 6. klassetrin koster 800 kr.
 • Introturen for 7-8. klassetrin koster 900 kr.
 • Introturen for 1.g-klasserne på Klitborg koster 600 kr.

Årbog

Skolen udgiver hvert år en årbog med artikler fra hver klasse og masser af billeder fra skoleåret. Bogen er et fint minde for alle med berøringsflade med skolen. Bogen er dyr at producere, og vi har derfor besluttet en delvis egenbetaling på 100 kr. pr eksemplar. Vi går ud fra, at langt de fleste forældre ønsker bogen til deres børn og dem selv. Vi opkræver derfor betaling for årbogen hver maj over skolepengene. Hvis man ikke ønsker et eksemplar, meddeler man det skriftligt til kontoret.

Frivillige rejser

(disse trækkes over skolepengene for de pågældende med mindre andet er aftalt)

USA:

 • I de sidste år har skolen sendt elever til USA på et treugers ophold på amerikanske katolske High Schools i Ohio og Kentucky. Prisen for dette er ca. 12.000 kr. 
 • Global Young Leaders Conference i USA er et tilbud til elever (to til tre pladser) i sommerferien mellem 2. og 3.g. Konferencen er et FN arrangement, der træner unge fra hele verden i at udvikle lederkompetencer. Denne tur koster ca. 25.000 kr. alt inklusive. 

Depositum for bøger

Fra 1. august 2011 opkræves et beløb på 500 kr. som depositum for bøger, da skolen hvert år har en unødvendig udgift i forbindelse med supplering af vores bogbestand på grund af manglende tilbagelevering. Beløbet refunderes ved tilbagelevering af alle bøger i ubeskadiget tilstand i forbindelse med udmeldelse.

I tilfælde af at en bog ikke tilbageleveres eller er blevet ødelagt (ikke almindelig slitage) fratrækkes beløbet de 500 kr.