Elevdemokrati og ansvar

  1. Skolen ser det som en meget vigtig opgave at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.
  2. Elevrådsrepræsentanten i gymnasiets elevråd deltager i bestyrelses- møderne.
  3. Elevrådsrepræsentanterne for både grundskole og gymnasium deltager i forældrestyrelsesmøder og forældrerepræsentantskabsmøder.
  4. Eleverne har på en række områder indflydelse på undervisningen, f.eks. ved valg af projekter, emneuger og valgfag.
  5. Der afsættes efter behov tid i undervisningen til elevrådsorientering.
  6. På Niels Steensens Gymnasium er der en lang tradition for elevstyrede udvalg. Nogle af de vigtigste er elevrådene samt café- og festudvalget.
  7. Eleverne inddrages aktivt i arbejdet med undervisningsmiljøet og deltager løbende i evalueringen af dette.