Elevskabe

Skolen har et antal skabe, der kan lejes for ét år ad gangen.

Klik her for at bestille et skab. Prisen for et skoleår udgør 300 kr. Beløbet skal være indbetalt senest d. 1. juli. For nye elever dog 9. august.

Beløbet tilbagebetales ikke ved evt. udmeldelse.