Erstatningspligt

Beskadigelse af skolens materiel skal straks meldes til skolens kontor. Eleverne er erstatningspligtige for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar og ejendom. De vil i de fleste tilfælde være dækket af forældrenes husstands­forsikring