Niels Steensens Gymnasiums Grundskole – Evaluering

Hvad evalueres Hvem evaluerer Hvordan evalueres Hvornår Opfølgning
I alle fag bliver eleverne evalueret Læreren i det enkelte fag Gennem prøver, test & mundtlige bidrag evalueres eleven Gennem hele skoleåret Forældrekonsultation og løbende skole-hjem samtaler
I alle fag bliver eleverne evalueret Læreren i det enkelte fag Karakterer fra 6. klasse Tre gange årligt

 

Forældrekonsultationen og løbende skole-hjem samtaler
Forløb i fagene Læreren i det enkelte fag Gennem prøver, fremlæggelser & evalueringsredskaber Gennem hele skoleåret Revidering af praksis
Termins- & årsprøver i 8. & 9. klasse Læreren i det enkelte fag og intern censor Skriftligt og mundtligt December & juni Mundtlig og skriftlig tilbagemelding
Projektopgave 8. & 9. klasse Lærer og intern censor Skriftligt og mundtligt 8. klasse: juni

9. klasse: januar

Skriftlig tilbagemelding
OSO-opgave 10. klasse G10 team-lærer og intern censor Skriftligt og mundtligt Februar Skriftlig tilbagemelding
Folkeskolens Prøver 9. & 10. klasse Læreren i det enkelte fag og ekstern censor Skriftligt og mundtligt Maj & juni – dog ved sygdom er prøverne i vintersemesteret  
Undervisningsmiljø Eleverne Spørgeskemaundersøgelse   Ledelsen
Elevernes trivsel Klassens kerneteam Møder i klassens kerneteam To gange pr. semester Klasselærer og sparringspartner

Ledelsen