Kære forældre på NSG

Forældrebanken er et initiativ, som er startet i forældregruppen.
Forældrene på NSG er en bredt sammensat gruppe, som har forskellige ressourcer og kompetencer. Mange forældre ønsker at bidrage med disse kompetencer og ressourcer for at skabe en endnu bedre skole for deres barn, men det er ikke altid let at vide, hvad der er brug for.
Forældrebanken er det sted, hvor alle forældre er velkomne til at sætte deres ressourcer og kompetencer i banken, hvorefter skolen har mulighed for at trække på kontoen efter behov.
Nedenfor finder du et skema, hvor du kan skrive, om du kan bidrage med:

•    Økonomi / ressourcer (sponsorater, frugt, præmier, rabatordning, fondssøgning o.l.)

•    Praktikplads i uge 41 for 9. klasses elever. Evt. akut for elever, der mister deres plads eller er for sent ude. Her vil det være fint med en bred vifte af forskellige typer af fag og evt. uddannelsesinstitutioner.

•    Foredrag / oplæg mm. – måske kan du lede en byvandring i Chr. IV’s fodspor, fortælle om diabetes og forebyggelse heraf, fejregudstjeneste, forskellige kulturer / subkulturer, holde foredrag om Shakespeare på engelsk eller vise, hvordan en animeret film bliver til.

•    Aktiviteter – Yoga første torsdag i måneden for alle interesserede, karate eller Tai Chi for nye elever i 6. og 7. klasse, tirsdagsmorgenløb i Fælledparken, events som ”Smagens Dag på NSG”, ”Mothers night Out”  – en alternativ arbejdsdag, temadag om sundhed,  fællesspisning, geocatching i nabolaget  eller noget helt syvende

•    Praktisk hjælp som gatekeeper eller ”bartender” ved fester, hjælper v. events, musiker til gudstjenester, ekstra voksen ved ekskursioner i særskemaperioden mm.

 

Du har mulighed for at anføre, om du vil hjælpe generelt på NSG, eller om du helst vil hjælpe i dit barns klasse eller på årgangen. Måske ønsker du primært at blive spurgt til arrangementer for forældre eller medarbejdere. Alle bud er velkomne. Tal gerne med dit barn, om det vil være hyggeligt, at du kommer på banen i klassen, eller om det er bedre at stå til rådighed for andre klasser. Elevgruppen på NSG tilhører en aldersgruppe, hvor det er vigtigt at være lydhør i forhold til de unges løsrivelsesproces.

Når du tjekker ind i banken, skal du være forberedt på, at du bliver spurgt, når der er behov på skolen. Måske kan du skaffe en rigtig god rabat på lydudstyr, men skolen står ikke for at købe noget af den slags. Eller du vil gerne være med til at planlægge en temadag om sundhed, men skolen har lige haft en temauge, så der går lidt tid, før det bliver aktuelt igen. Måske vil du gerne starte et frivilligt yogaforløb, men de relevante lokaler er bookede pga. det forestående NSG-show. Med andre ord er det ikke et tegn på utaknemmelighed, hvis du ikke kontaktes hurtigt. Dit bidrag påskønnes i høj grad af skolen, men dit initiativ skal gerne matche behov og muligheder jf. skolens årsplaner og årskalender.

Hvert år vil alle blive opfordret til at byde ind eller forlænge eller afmelde deres ”gamle” bidrag. Kontaktforældrene minder alle forældre i klassen herom.

Hvis du har spørgsmål i forhold til forældrebanken, er du velkommen til at henvende dig til rektor, afdelingsinspektøren eller forældrestyrelsens medlemmer. Kontaktoplysningerne finder du her: Skolens ledelse og forældrestyrelsen

På forhånd tak for ethvert bidrag.

Med venlig hilsen –

Forældrestyrelsen og ledelsen på NSG.

Tilmeldning til forældrebanken – klik her