Forsikring

Det er vigtigt, at eleverne har de nødvendige ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikringer:

1. rejser (sygetransport fra fx Kina kan være en bekostelig affære!)

2. skolevej

3. i forbindelse med socialpraktik, da skolens forsikring kun dækker i meget begrænset omfang.

Hvis en elev udenfor undervisningen ved et uheld kommer til at beskadige skolens materiel (fx smadre en rude) må familiens forsikring dække udgiften.

I forbindelse med uheld der sker i undervisningen under opsyn af en lærer skal eleven ikke betale, hvis noget går i stykker med mindre, der er tale om bevidst hærværk.